Paginacija

Značajke pouzdanosti uzemljenja srednjenaponskih transformatorskih stanica
Značajke pouzdanosti uzemljenja srednjenaponskih transformatorskih stanica
Pavle Filko
U inženjerskom korpusu prevladava razmišljanje da je o uzemljivačima gotovo sve rečeno. Mišljenja smo da nije tako te je stoga svrha ovog rada da se pomoću zakona pouzdanosti pokrene snažnije promšiljanje o uzemljivačima kao bitnim elementima gotovo svakog strujnog kruga. Prvenstveno se ovdje razmatra sustav uzemljenja elektroenergetskog objekta, točnije gradske TS 10(20)/0.4 kV. Uzemljivačima TS se, od projektnog zadatka preko projektiranja, izvođenja pa do održavanja u pogonu...
Značajke revitalizacije sustava uzbude sinkronog stroja
Značajke revitalizacije sustava uzbude sinkronog stroja
Boris Faraguna
U radu je opisan značaj sustava uzbude generatora, kroz revitalizaciju sustava uzbude generatora u TE Plomin1. Obrađuje se sustav statičke uzbude, kao zadnji stupanj stanja razvoja tehnike, koji je primijenjen u konkretnom slučaju. Za objekt generatora u TE Plomin 1 se, temeljem dostupne tehničke dokumentacije, i matematičkog modela sinkronog stroja, nalazi model stroja pogodan za simulaciju u programskom paketu „Matlab-Simulink“. Za sustav uzbude daje se matematički model za...
Zvučne barijere i njihova primjena na smanjenje buke u prometu
Zvučne barijere i njihova primjena na smanjenje buke u prometu
Andrea Tonković Klobučar
U radu je analizirana problematika buke prometa, zračnog, tračnog i cestovnog. Obrađeni su parametri potrebni za rješavanja smanjenja buke prometa. Budući da je cestovni promet osnovni sadržaj ovog rada, razmatrani su izvori zvuka cestovnog prometa, tj. osobna i cestovna vozila, vrste prometnice i njihova konfiguracija, gradski promet i promet na autocestama. Posebno je obrađeno širenje zvuka na otvorenom prostoru, utjecaj i konfiguriranje tla, raslinje, meteorološki uvjeti (vjetar,...
Četverokvadrantni vučni pretvarač na načelu modulacije širine impulsa
Četverokvadrantni vučni pretvarač na načelu modulacije širine impulsa
Miroslav Macan
Tema ovog rada je analiza četverokvadrantnog vučnog pretvarača i povratno djelovanje pretvarača na napojnu mrežu. U radu je predstavljen pregled jednofaznih izmjenično-istosmjernih ispravljača s malim utjecajem na mrežu te je odabrana najprikladnija topologija za elektromotorni vlak. Detaljno su analizirane ključne komponente sustava vučnog pretvarača: matematički model vučnog četverokvadrantnog pretvarača sa statičkim karakteristikama pretvarača, model mrežnog...
Šum i dinamički opseg filtara izvedenih strminskim pojačalima
Šum i dinamički opseg filtara izvedenih strminskim pojačalima
Nino Stojković
Jedan od osnovnih problema obrade signala malih amplituda predstavlja pojava šuma. Ovdje se analizira djelovanje šuma u elektroničkim filtrima. Pokazuje se da će razinu šuma odrediti aktivni element kojim je filtar građen i odabrana sekcija drugog reda, a kod filtara viših redova i sama struktura filtra. Utjecaj šuma je određen spektralnom gustoćom napona šuma iz koje su izračunati efektivna vrijednost napona šuma i dinamički opseg. Proračun je izvršen pomoću matematičkog...

Paginacija