Rad nije dostupan
diplomski rad
Izrada i analiza modela elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske i pomoćnih usluga korištenjem programskog paketa Plexos

Ante Višić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva