Rad nije dostupan
diplomski rad
Izrada i analiza modela elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske i unutardnevnoga tržišta korištenjem programskog paketa Plexos

Daniel Štimac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva