Lipovac, Adriana: Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskog multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations