Mutka, Alan: Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations