Tadić, Tihomir: Kvantizacija frekvencija spektralnih linija u adaptivnom koderu govornog signala s više brzina prijenosa primjenom modela s Gaussovim mješavinama

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations