Vidović, Lovro: Implementacija i evaluacija preporučiteljskih sustava temeljenih na neuronskim mrežama

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations