Vadas, Ana: Transformacije komponenti videosignala za prikazivanje slike u boji

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations