Jurčić, Filip: Modeli za predviđanje ponašanja korisnika digitalne igre i odluka o plaćanju dodatnog sadržaja temeljeni na strojnom učenju

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations