Vadas, Ana: Metoda ugrađivanja digitalnog vodenog žiga u slike utemeljena na diskretnoj kosinusnoj transformaciji

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations