Srebot, Sven: Primjena metaheuristike tabu pretraživanja kod rješavanja problema trgovačkog putnika

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations