Lukovac, Bojan: Model jakosti električnog polja na površini ljudskog tijela uz kretanje bežične endoskopske kapsule

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations