(1 - 1 of 1)
Poveznica na dokument Vektorska regulacija asinkronog motora s procesorom za digitalnu obradu signala