(1 - 20 of 24)

Pages

Poveznica na dokument Algoritmi i metode mjeranja sličnosti izvornog koda
Poveznica na dokument Sustav preporučivanja filmova zasnovan na suradničkom filtriranju
Poveznica na dokument Poučavanje početnoga programiranja temeljeno na semantičkom vrednovanju programa
Poveznica na dokument Infracrveno praćenje pozicije objekta
Poveznica na dokument Traženje sličnosti u podacima kontinuiranog praćenja glukoze
Poveznica na dokument Oblikovanje obogaćenoga društvenoga grafa na temelju koncepta udaljenosti
Poveznica na dokument Implementacija statističkog hijerarhijskog algoritma za grupiranje podataka dobivenih iz tokova podataka
Poveznica na dokument Landau-Vishkin-Nussinov algoritam za poravnanje dva niza
Poveznica na dokument Komunikacija i pozicioniranje temeljeno na širokopojasnoj radijskoj tehnologiji
Poveznica na dokument Detekcija podvodnog kabela korištenjem linijskog lasera
Poveznica na dokument Ispravljanje pravopisnih pogrešaka nastalih izostavljanjem ili dodavanjem razmaka
Poveznica na dokument Ispravljanje pravopisnih pogrešaka algoritmom simetričnog brisanja
Poveznica na dokument Baterijski napajan sustav za mjerenje karakteristika ljudskog tijela kao komunikacijskog kanala
Poveznica na dokument Proračun početne simetrične komponente struje kratkog spoja prema IEC 60909 standardu
Poveznica na dokument Vrednovanje jalove snage temeljeno na podjeli elektroenergetskog sustava u naponske zone
Poveznica na dokument Deidentifikacija lica preinačenim postupkom k-istih lica upotrebom karakterističnih točaka lica
Poveznica na dokument Postupak za ocjenu kvalitete slike utemeljen na reduciranom skupu značajki slike
Poveznica na dokument Sustav zaštite od munje i prenaponska zaštita fotonaponskih sustava na krovovima i fotonaponskih elektrana
Poveznica na dokument Određivanje značajki oblika zuba za procjenu godina starosti iz panoramske rendgenske snimke
Poveznica na dokument Zvuk u prividnoj stvarnosti

Pages