(1 - 6 of 6)
Poveznica na dokument Information Lifecycle Management in Radio Broadcast
Poveznica na dokument Promjene u televizijskom sustavu radi prilagodbe distribuciji UHDTV signala
Poveznica na dokument Odabir parametara DVB-T2 sustava za mobilni prijam
Poveznica na dokument Radiodifuzija audio signala
Poveznica na dokument Postupak prijelaza na digitalno emitiranje u radiodifuziji zvuka