(1 - 17 of 17)
Poveznica na dokument Dubinska analiza statističkih kategorija praćenja igrača u košarkaškim ekipama
Poveznica na dokument Usporedba efikasnosti predikcija financijskih vremenskih serija
Poveznica na dokument Predikcija vremenskih zapisa u alatu za praćenje vremena
Poveznica na dokument Prepoznavanje pozicije tijela putem slike i računalnog vida
Poveznica na dokument Log-periodičke oscilacije u financijskim vremenskim nizovima
Poveznica na dokument Optimalno upravljanje vjetroagregatom podržano mjerenjima LIDAR senzora
Poveznica na dokument Klijentska aplikacija za sustav razmjene medicinskih slikovnih podataka
Poveznica na dokument Predikcija vremenskih slijedova primjenom dubokih neuronskih mreža
Poveznica na dokument Primjena višeklasne klasifikacije za klasifikaciju prijatelja na društvenoj mreži
Poveznica na dokument Optimizacija metode za kompresiju slikovnih podataka bez gubitaka za mobilnu računalnu platformu
Poveznica na dokument Konvolucijski modeli za jednooku predikciju dubine scene
Poveznica na dokument Predikcija potrošnje električne energije primjenom dubokih neuronskih mreža
Poveznica na dokument Povećanja brzine unosa teksta na zaslonu osjetljivom na dodir prediktivnim vizualnim isticanjem
Poveznica na dokument Model prilagodljivoga stjecanja znanja učenika u sustavima e-učenja
Poveznica na dokument Povećanje učinkovitosti prediktivnog kodiranja govornog signala