(1 - 5 of 5)
Poveznica na dokument Pohlepni algoritmi za rješavanje problema trgovačkog putnika
Poveznica na dokument Bojanje grafova prilagodljivim postupcima lokalne pretrage
Poveznica na dokument Odabir uređaja za pružanje složenih usluga u senzorskoj mreži
Poveznica na dokument Heuristički algoritam za usmjeravanje u programski upravljanim mrežama
Poveznica na dokument Model raspoređivanja upravljačkih uređaja za kontrolnu ravninu otpornu na kvarove