(1 - 3 of 3)
Poveznica na dokument Projektiranje sklopa za testiranje integriranih sklopova u 180 nm CMOS tehnologiji
Poveznica na dokument Projektiranje referentnog otpornika s mogućnošću temperaturne kalibracije u 180 nm CMOS tehnologiji
Poveznica na dokument Projektiranje sklopa za generiranje referentnog napona i struje u 180 nm CMOS tehnologiji