(1 - 20 of 178)

Pages

Poveznica na dokument Modeliranje propuštanja jodnog filtera PCFV sustava u NE Krško u normalnom pogonu
Poveznica na dokument Instrumentacijsko EKG pojačalo s RC filtrom u ulaznom stupnju
Poveznica na dokument Stablo Bloomovih filtara za spremanje sljedova
Poveznica na dokument FPGA implementacija digitalnog pretvarača frekvencije bez upotrebe množila
Poveznica na dokument Optimizacija Bloom filtra za otkrivanje napada podvale
Poveznica na dokument Implementacija algoritama za obradu audiosignala u realnom vremenu
Poveznica na dokument Implementacija Bloom filtera za analizu mrežnog prometa
Poveznica na dokument Procjena varijabli stanja vektorski upravljanog asinkronog motora
Poveznica na dokument Hibridni sustav preporuke filmova
Poveznica na dokument Praćenje više gibajućih objekata filtrom gustoće vjerojatnosti hipoteza
Poveznica na dokument Sustav preporučivanja pjesama zasnovan na suradničkom filtriranju
Poveznica na dokument Hibridni sustav preporuka za filmove
Poveznica na dokument Estimacija stanja napunjenosti i parametara modela elektrokemijske baterije
Poveznica na dokument Dizajn i FPGA implementacija decimacijskog filtra temeljenog na izoštravanju i kompenzaciji amplitude
Poveznica na dokument Analiza prometnih scena iz infracrvenih video snimki
Poveznica na dokument Osjetljivosti  i potrošnja energije aktivnih filtarskih sekcija u ovisnosti o broju operacijskih pojačala
Poveznica na dokument Sustavi za automatsko generiranje preporuka
Poveznica na dokument Sustav za detekciju i praćenje igrača u sportu
Poveznica na dokument Sustav za prepoznavanje gesti ruku temeljen na podacima s mikrokontrolerske pločice i neuronskoj mreži
Poveznica na dokument Dizajn i FPGA implementacija nerekurzivnog poboljšanog CIC filtra bez množila

Pages