(1 - 20 of 45)

Pages

Poveznica na dokument Primjena metoda dubinske analize podataka pri analizi košarkaške lige
Poveznica na dokument Primjena metoda dubinske analize za predviđanje rezultata sportskih događaja
Poveznica na dokument Dubinska analiza statističkih kategorija praćenja igrača u košarkaškim ekipama
Poveznica na dokument Usporedba algoritama za strojno učenje u procesu izgradnje prediktivnih modela za predviđanje odlaska klijenata
Poveznica na dokument Primjena metoda dubinske analize u domeni igara na sreću
Poveznica na dokument Sustav za upravljanje odnosima s korisnicima telkomunikacijskih usluga
Poveznica na dokument Dubinska analiza podataka za cjeloviti pristup korisniku u bankarskim sustavima
Poveznica na dokument Analiza ponašanja potrošača otkrivanjem asocijacijskih pravila
Poveznica na dokument Analiza izmjerenih vrijednosti glukoze u krvi u MATLAB-u
Poveznica na dokument Primjena regresijske analize u edukacijskoj domeni
Poveznica na dokument Primjena prediktivne analize nad tekstovima i audiološkim karakteristikama pjesama
Poveznica na dokument Usporedba postupaka dubinske analize primjenjenih nad biološkim podacima
Poveznica na dokument Identifikacija osoba i poslovnih subjekata u tekstualnim dokumentima temeljem leksičke analize i sustava bodovanja
Poveznica na dokument Primjena tehnika dubinske analize podataka za predviđanje rezultata sportskih natjecanja
Poveznica na dokument Provjera sukladnosti poslovnih procesa analizom Petrijeve mreže
Poveznica na dokument Primjena modela evolucijskog učenja na probleme optimizacije
Poveznica na dokument Provjera  sukladnosti poslovnih procesa analizom labeliranog usmjerenog grafa
Poveznica na dokument Primjena dubinske analize podataka o korisnicima telekomunikacijskih usluga
Poveznica na dokument Informacijski sustav za potporu odlučivanju u pripremi sportaša

Pages