(1 - 4 of 4)
Poveznica na dokument Detektor metala s impulsnom pobudom
Poveznica na dokument Induktivna metoda za određivanje relativnog položaja i orijentacije pokretnog objekta
Poveznica na dokument Određivanje relativnog položaja pokretnog objekta senzorom optičkog toka
Poveznica na dokument Određivanje relativnog položaja objekta UWB senzorom