(1 - 11 of 11)
Poveznica na dokument Precizno mjerenje snage metodom uzorkovanja
Poveznica na dokument Detekcija umora vozača iz video snimki
Poveznica na dokument Evaluacija preciznosti i točnosti praćenja značajki lica
Poveznica na dokument Umjeravanje kamere i projektora sustava za 3D rekonstrukciju
Poveznica na dokument Tranzijentne karakteristike zaštitnih jezgara strujnog transformatora
Poveznica na dokument Eksperimentalno vrednovanje strojno naučenog postupka za pronalaženje istaknutih značajki slike
Poveznica na dokument Utjecaj značajki podatkovnog skupa na rezultate prediktivne dubinske analize podataka
Poveznica na dokument Primjena digitalnih mjerila u pohranjivanju etalona
Poveznica na dokument Povećanje točnosti mjerenja profila brzine zvuka u moru
Poveznica na dokument Implementacija i vrednovanje algoritma za izgradnju stabla odluke C4.5