(1 - 12 of 12)
Poveznica na dokument Genetsko programiranje sa semantičkom analizom
Poveznica na dokument Primjena genetskog programiranja na problem klasifikacije podataka
Poveznica na dokument Upravljanje programskim okvirom za evolucijsko računanje
Poveznica na dokument Ocjena učinkovitosti prikaza rješenja u raspoređivanju na nesrodnim strojevima
Poveznica na dokument Ostvarenje metajezika za evolucijske algoritme u okruženju za evolucijsko računanje
Poveznica na dokument Optimizacija povećavanja propusnosti kombinacijskih mreža evolucijskim algoritmima
Poveznica na dokument Prilagodljivi memetički algoritmi
Poveznica na dokument Primjena stohastičkih algoritama optimizacije u učenju dubokih neuronskih mreža
Poveznica na dokument Prilagodljivi programski sustav za simboličku regresiju
Poveznica na dokument Optimiranje rojem čestica i stohastička difuzijska pretraga
Poveznica na dokument Problemi i algoritmi kombinatoričke optimizacije
Poveznica na dokument Genetski algoritam inspiriran kvantnom mehanikom