Pages

Analiza algoritama za kriptiranje na procesoru RISC-V
Analiza algoritama za kriptiranje na procesoru RISC-V
Ivan Žuglić
U ovome radu su analizirani podaci koji su dobiveni mjerenjem vremena izvođenja algoritama za kriptiranje SHA-1 i SHA-256 na procesoru RISC-V. Naveden je cjelokupni postupak koji je potreban da se uspostavi radno okruženje koje je potrebno za izvođenje tih algoritama, kako bi se cijeli postupak izvođenja mogao reproducirati. Također je dano kratko objašnjenje korištenih algoritama i samog procesora RISC-V koje je potrebno za razumijevanje rezultata ovog rada. Analiza vremena...
Analiza algoritama za određivanje povjerenja među prijateljima na društvenim mrežama
Analiza algoritama za određivanje povjerenja među prijateljima na društvenim mrežama
Mirjam Šitum
Povjerenje je jedno od glavnih komponenti ljudske interakcije. U ovom predu prezentirana je analiza povjerenja medu prijateljima na društvenoj mreži Facebook, kao i teretski pregled najvažnijih teoretskih komponenti povjerenja. Razliciti algoritmi su implementirani i evaluriani, direktni algoritmi i algoritmi ravnopravnih sudionika. Direktni algoritmi racunaju povjerenje izmedu prijatelja na Facebooku na temelju njihovih interakcija, dok algoritmi ravnopravnih sudionika racunaju...
Analiza algoritama za određivanje važnosti čvorova unutar društvene mreže
Analiza algoritama za određivanje važnosti čvorova unutar društvene mreže
Ana Matić
Analiza društvenih mreža podrazumijeva proces istraživanja i analize društvenih struktura i međusobne komunikacije koristeći velike količine prikupljenih podataka iz raznih područja ljudske djelatnosti. Opisane komunikacije odražavaju stvarnu povezanost među korisnicima te njihov smještaj unutar društvene mreže. Upravo zbog određivanja pozicije korisnika unutar društvene mreže te proučavanja njene uloge i značaja, razvijeno je mnoštvo algoritama i mjera koje je opisuju....
Analiza algoritama za poopćeni problem Hanojskih tornjeva
Analiza algoritama za poopćeni problem Hanojskih tornjeva
Fran Varga
U radu objašnjena je implementacija i način razmišljanja kod rješavanja poopćenog problema Hanojskih tornjeva. Igra je analizirana pomoću rekurzija, kodova i reprezentacije stanja na temelju konfiguracija. Opisani su i uspoređeni IDS i BFS algoritmi, te načini ubrzanja i optimalne strukture podataka za implementaciju istih. Također provedena je i kratka analiza Frame Stewartovog algoritma. Objašnjena su najvažnija svojstva problema, te kako na temelju istih optimiramo općenite...
Analiza algoritama za traženje maksimalnog toka u grafu
Analiza algoritama za traženje maksimalnog toka u grafu
Lovro Bosnar
Cilj ovog rada bio je istražiti algoritam traženja maksimalnog toka u grafu, ali s različitim algoritmima traženja puta. Motivacija je bila potpunije upoznavanje maksimalnog toka i algoritama pretraživanja. U prvom dijelu je dana temeljna teorija grafova, objašnjen je specifičan graf – mreža te tok u mreži. U drugom dijelu je objašnjen algoritam za traženje maksimalnog toka. Specifično je obrađen Ford-Fulkersonov algoritam. Konačno u trećem dijelu prikazana je programska...
Analiza algoritma za decentralizirano određivanje putanja za razmjenu energije u multi - robotskom sustavu
Analiza algoritma za decentralizirano određivanje putanja za razmjenu energije u multi - robotskom sustavu
Mirna Uzelac
U svijetu robotike trenutno aktualno područje istraživanja su višerobotski sustavi autonomnog ponašanja. Takvi sustavi imaju velike prednosti nad sustavom jednog robota no potrebne su zahtjevne metode kojima je moguće postići željeno ponašanje. U radu je opisana detaljna analiza za centralizirano i decentralizirano određivanje putanja za razmjenu energije u višerobotskom sustavu. Višerobotski sustav ovog rada čine lopoči (pošiljatelji energije) te školjke i ribe (potrošači...
Analiza digitalne satelitske televizije najnovije generacije
Analiza digitalne satelitske televizije najnovije generacije
Denis Biškup
U ovom radu analizirana je norma digitalne satelitske televizije najnovije generacije naziva DVB-S2X koja svojim inovacijama i prednostima nad prethodnim normama uvelike doprinosi većoj učinkovitosti i novitetima samog sustava. Izvršena je procjena povećanja raspoloživog broja kanala s obzirom na njihovu kvalitetu.
Analiza dinamičkih okulometrijskih značajki
Analiza dinamičkih okulometrijskih značajki
Filipa Bobinac
Analiza dinamičkih okulometrijskih značajki može upotpuniti razne psihofiziološke metode proučavanja čitavog niza ljudskih mentalnih stanja, kao što su, primjerice, različiti oblici kognitivnog i emocionalnog stresa te umora. Analiza odgovarajućih dinamičkih okulometrijskih značajki u okviru ispitivanja strategija kojima osoba uspijeva istodobno pratiti više pokretnih objekata važna je u procjeni spremnosti za obavljanje kompleksnih kognitivnih radnji koje su vrlo često...
Analiza društvenih mreža primjenom knjižnice Snap.py
Analiza društvenih mreža primjenom knjižnice Snap.py
Lucija Tubić
Objašnjeno je što je društvena mreža i što predstavljaju vrhovi i bridovi društvene mreže. Objašnjene su važnosti otkrivanja analize društvenih mreža i otkrivanja zajednica. Opisana su dva algoritma za otkrivanje zajednica, Girvan-Neman i CNM algoritam. Opisani su koraci navedenih algoritama, primjeri njihovih rezultata te je dana usporedba modularnosti, provodljivosti i unutarnjoj gustoći. Opisane su i small-world mreže, njihova svojstva te Watts-Strogatz model za njihovo...
Analiza dugoročne koegzistencije vjetrene elektrane i hidroelektrane
Analiza dugoročne koegzistencije vjetrene elektrane i hidroelektrane
Marin Galić
Porastom broja stanovnika kao i potrošnje električne energije, a smanjenjem zaliha konvencionalnih izvora energije te povećanim zagađenjem atmosfere, prisiljeni smo sve više koristiti tzv. obnovljive izvore energije. Jedan od tih „zelenih“ izvora je i energija vjetra koja se vjetrenim elektranama pretvara u električnu. Vjetrene elektrane zvuče kao idealan izvor električne energije zbog minimalnih operativnih troškova, neznatnog utjecaja na okoliš i sl. Međutim, imaju i veliki...
Analiza dvosmjernog prijenosa pomoću vremenske podjele prijenosnih smjerova
Analiza dvosmjernog prijenosa pomoću vremenske podjele prijenosnih smjerova
Darko Torbašinović
Vremenska podjela prijenosnih smjerova tehnologija je koja omogućuje dvosmjeran prijenos tako da vremenski podjeli cijeli dodijeljeni frekvencijski pojas na deset podokvira koje zatim pridodaje primanju ili slanju podataka. Ovakav način prijenosa u stvari je prividno dvosmjeran, jer se u svakom danom trenutku prijenos odvija samo u jednom smjeru, no kako se gleda ukupan TDD okvir, cjelokupan prijenos je dvosmjeran. Budući da se u svakom trenutku koristi cijeli pojas, nema potrebe za...
Analiza ekspresije gena u svrhu klasifikacije tumora
Analiza ekspresije gena u svrhu klasifikacije tumora
Barbara Lugar
DNA mikročipovi moderna su tehnologija za mjerenje razine ekspresije gena koja primjenu pronalazi kod razotkrivanja tumora na temelju izmjerenih razina ekspresija gena. U ovom radu proučavana je primjena strojnog učenja u analizi podataka prikupljenim pomoću tehnologije DNA mikročipova s ciljem postavljanja dijagnoze raka prostate na temelju dobivenih podataka. Stroj potpornih vektora i logistička regresija pokazali su se najboljim rješenjem klasifikatora za problem DNA mikročipova,...

Pages