Pages

An ABAC Framework fot IoT Applications, Utilizing the OSASIS XACML Standard
An ABAC Framework fot IoT Applications, Utilizing the OSASIS XACML Standard
Vedran Semenski
IoT (eng. Internet of Things) je područje koje puno obećava i iako već ima mnogo zadovoljavajućih rješenja, sigurnost je ostala veliki problem. Među sigurnosnim aspektima, u ovom radu naglašavamo kontrolu pristupa (eng. Access Control). Ona je jedan od mogućih načina osiguravanja sigurnosti na način da se zahtjevi (eng. requests) za pristup resursima (eng. resource) ocjene, njihova valjanost provjeri i odbijaju u slučaju da pristup nije dozvoljen. Na taj način se osigurava...
Analitički izračun elektrostatskog potencijala unutar jednoliko nabijenog trokuta
Analitički izračun elektrostatskog potencijala unutar jednoliko nabijenog trokuta
Antonio Stipanović
U ovom radu izveden je analitički izraz za izračun elektrostatskog potencijala u točki P koja se nalazi unutar jednoliko nabijenog trokuta △A1A2A3. Pri izvodu izraza, polazni trokut rastavljen je na sljedeće segmente, △PA1A2, △PA1A3, △PA2A3, te je korišten princip superpozicije električnog polja i elektrostatskog potencijala. Također su korištene metode dvodimenzionalne integracije u ne-ortogonalnom koordinatnom sustavu. Predložena je i numerička metoda za izračun...
Analitički sustav tvrtke iz područja autoindustrije
Analitički sustav tvrtke iz područja autoindustrije
Mato Klaić
Ovaj diplomski rad prikazuje razvoj analitičkog sustava koji se koristi za analizu poslovanja tvrtke koja se bavi proizvodnjom i prodajom automobila. Proces razvoja se sastoji od više koraka. Prvi korak je analiza podataka i korisničkih zahtjeva. Prvi korak je ujedno i ključan korak, vrlo je bitno jako dobro razumjeti zahtjeve i poslovnu logiku klijenta kako bi se mogao implementirati optimalan sustav. Na osnovu analize korisničkih zahtjeva je izgrađen model, tj. baza podataka koja će...
Analitičko određivanje granične pogreške strujnog mjernog transformatora
Analitičko određivanje granične pogreške strujnog mjernog transformatora
Rafaela Bendiš
U ovom diplomskom radu je trebalo analitički odrediti graničnu pogrešku strujnog mjernog transformatora. Za strujni mjerni transformator koji ima 1500 amperzavoja i odvojke primara nazivnih struja 50, 75, 100 i 150 A, te nazivnu struju sekundara 1 A su napravljena laboratorijska mjerenja gdje su za svaki odvojak primara, točnije za svaki prijenosni omjer, posebnim metodama određeni elementi nadomjesne sheme transformatora. Također su, za svaki prijenosni omjer i nazivnu struju...
Analiza MATLAB/SPS softverskog okruženja za potrebe modeliranja i simulacije hidroenergetskih sustava
Analiza MATLAB/SPS softverskog okruženja za potrebe modeliranja i simulacije hidroenergetskih sustava
David Kukić
Rad kreće od osnova elektroenergetskog sustava – raznih vrsta elektrana koje zajedno rade kako bi najpouzdanije dostavljali energiju potrošačima. Obavljena je općenita analiza elektroenergetskog sustava te stavljanje određenih vrsta elektrana u određene uloge. Predstavljan je i analiziran MATLAB/SPS programski paket što opširnije i detaljnije. Nakon predstavljanja SPS paketa predstavljeni su svi elementi korišteni u simulacijama u detalje. Dane su slike sa parametrima većine...
Analiza MOS tranzistorskih struktura za senzorske aplikacije
Analiza MOS tranzistorskih struktura za senzorske aplikacije
Lovro Marković
Rad se temelji na elektroničkoj detekciji različitih molekula korištenjem MOS tranzistora. Analiziraju se temeljni pristupi dizajnu MOSFET struktura za senzorske primjene. Strukture su dizajnirane u standarnoj CMOS tehnologiji i simulirane koristeći TCAD programski paket. U središtu analize je osjetljivost njihovih strujno-naponskih karakteristika u odnosu na promjene koncentracija otopljenih tvari u otopini koja ih okružuje. Varijacije parametara modela uglavnom se odnose na parametre...
Analiza aktivnog radio-frekvencijskog miješala u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje
Analiza aktivnog radio-frekvencijskog miješala u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje
Katja Ivić
S razvojem tehnologije, sve više se razvijaju RF miješala koja su postala neophodna za rad većine elektroničkih uređaja. Najbitnije karakteristike miješala su dobitak pretvorbe i ulazna presječna točka trećeg reda. Komercijalnog miješalo ADL5801 postiže dobitak pretvorbe oko 0 dB, a za ulazni presječnu točku trećeg reda postiže vrijednost preko 25 dBm. Miješalo izvedeno u HCBT tehnologiji postiže vrijednosti dobitka pretvorbe preko 0 dB, a vrijednost ulazne presječne...
Analiza akustičkih parametara glasa kao odziva na intenzivne zvučne pobude impulsnog oblika
Analiza akustičkih parametara glasa kao odziva na intenzivne zvučne pobude impulsnog oblika
Igor Mijić
Ovaj rad se bazira na analizi dviju pojava, odziva fundamentalne frekvencije glasa i EMG odziva orbicularis oculi mišića na zvučne pobude visokog intenziteta i impulsnog oblika. Izvršene su statistička analiza, te modeliranje identifikacijom sustava za obje pojave. Izvršena je i dodatna analiza modeliranja F0 odziva identifikacijom sustava, te korištenjem opisne veličine EMG odziva kao parametra pobude. Svrha te analize je bila pokušaj spajanja dviju analizu, da bi se pokazala veza...
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na primjenu u poslovnoj inteligenciji
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na primjenu u poslovnoj inteligenciji
Marko Martinović
U radu su opisani veliki skupovi podataka, njihove karakteristike i važnost. Navedeni su neki primjeri u kojima se koriste veliki skupovi podataka. Tema rada je poslovna inteligencija radi čega se opisalo što je poslovna inteligencija te njena metodologija. Istraživani su neki alati koji se primjenjuju u svrhu poslovne inteligencije nad velikim skupovima podataka. Kao glavni alat za analizu korišten je BIRT. Opisane su njegove komponente, koje funkcionalnosti...
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na primjenu u sustavima e-Zdravstva
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na primjenu u sustavima e-Zdravstva
Mario Mahovlić
U ovom radu opisane su osnovne značajke velikih skupova podataka te arhitekture i algoritmi koji se koriste kako bi se riješilo probleme koji dolaze sa obradom, analizom i pretragom takvih skupova podataka. Opisan je koncept e-Zdravstva te sustavi koji se koriste kako bi se poboljšala zdravstvena skrb kroz informacijsku tehnologiju. Od alata za rad s velikim skupovima podataka pobliže su opisani alati za pretragu velikih skupova podataka. Pokazani su primjeri korištenja navedenih alata...
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na primjenu u telekomunikacijskim sustavima
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na primjenu u telekomunikacijskim sustavima
Edo Hanžek
Ovim diplomskim radom analizirana su besplatna i komercijalna rješenja za upravljanje i obradu velikih skupova podataka. U prvom dijelu rada opisane su glavne značajke raznih platformi i alata za analizu velikih skupova podataka. Nakon opisa platformi koje su uglavnom komercijalna rješenja dana je i usporedba istih. Osim platformi opisan je i niz besplatnih rješenja za analizu velikih skupova podataka te je i za njih na kraju dana usporedba kako bi se utvrdilo koji je bolji za pojedine...
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na skladištenje podataka
Analiza alata za obradu velikih skupova podataka s naglaskom na skladištenje podataka
Hrvoje Jelačić
U današnje vrijeme različiti sistemi raspolažu ogromnim količinama podataka (eng. Big Data) koji se uglavnom ne koriste. Telekom operateri generiraju vrlo velike količine podataka, koje uključuju podatke o pozivima (eng. CDR), mrežne te korisničke podatke. Količina podataka čini ručnu obradu nemogućom. U pitanje se dovodi brzina obrade, dohvaćanja te gospodarenja podacima u razumnom vremenu. Automatizirana obrada zastarjelim softverskim metodama ne može držati korak s...

Pages