Pages

Algoritmi za problem pronalaska najkraćeg puta u težinskom usmjerenom grafu
Algoritmi za problem pronalaska najkraćeg puta u težinskom usmjerenom grafu
Tomislav Terzić
DijkstraApp je jednostavna Windows Forms aplikacija koja omogućuje korisnicima ove aplikacije unošenje vrhova grafa u panel unutar GUI-a aplikacije, zadavanje usmjerenih bridova između tih vrhova (s točno zadanom ili nasumičnom vrijednosti težine brida) te izračunavanje najkraćeg puta između odabranog izvorišnog vrha do svih ostalih vrhova u grafu. Najkraći put od izvorišnog vrha grafa do bilo kojeg drugog vrha kojeg odabere korisnik aplikacije jasno je označen crvenom bojom te...
Algoritmi za problem umjetničke galerije
Algoritmi za problem umjetničke galerije
Ivan Bestvina
Problem umjetničke galerije je matematički problem određivanja položaja najmanjeg broja čuvara koji svojim vidnim poljima pokrivaju cijeli zadani tlocrt opisan poligonom. U ovom radu promatrani su isključivo čuvari na vrhovima jednostavnih poligona. Cilj rada je dati uvod u moderni algoritam S. K. Ghosha kroz dva jednostavnija algoritma te ga detaljno opisati. Zatim opisati optimizaciju koja vremensku i prostornu složenost spušta s O(n^5) na O(n^4). Dani rezultati testiranja...
Algoritmi za proceduralno generiranje i prikaz drveća
Algoritmi za proceduralno generiranje i prikaz drveća
Hrvoje Nuić
U ovom radu su prezentirane varijante proceduralnih algoritama pomoću kojih se mogu izraditi stabla. Svaki algoritam je modificiran kako bi se omogućilo stvaranje modela stabla kojemu krošnja odgovara željenom obliku. Prezentirani su algoritmi utjecaja sile na stablo i opisan je način na koji se stablo može prikazati pomoću Bézierovih krivulja. Objašnjen je postupak vokselizacije modela i njena primjena. Objašnjen je postupak na koji korisnik može uhvatiti granu i pomicati ju....
Algoritmi za raspoznavanje fizičke aktivnosti
Algoritmi za raspoznavanje fizičke aktivnosti
Vesna Kuščević
Razvoj biomedicinskog inženjerstva doprinosi povećanju kvalitete medicinskih usluga, a jedno od područja biomedicinskog inženjerstva u kojem razvoj tehnologije ima značajan utjecaj je istraživanje različitih vidova fizikalne aktivnosti: dnevne fizičke aktivnosti, vježbanje, dijagnostika, terapija i rehabilitacija. Osnovni motivi praćenja fizikalne aktivnosti su primjene u sportu, ali se često primjenjuje i za raspoznavanje aktivnosti starijih osoba, njihove ravnoteže, s ciljem...
Algoritmi za računanje digitalnog otiska izvornog koda
Algoritmi za računanje digitalnog otiska izvornog koda
Goran Golub
Digitalni otisci dokumenata se koriste u svrhu otkrivanja plagijata i sličnosti unutar velikog skupa dokumenata. U ovom radu objasnili smo nekoliko algoritama za računanje digitalnog otiska izvornog koda. Opisali smo winnowing, efikasan algoritam za izračunavanje digitalnog otiska. Također, predstavili smo implementaciju navedenog algoritma. Implementacija je dio većeg sustava za detekciju plagijata unutar velikog broja izvornih kodova.
Algoritmi za skupu optimizaciju
Algoritmi za skupu optimizaciju
Lucija Ulaga
Cilj ovog završnog rada je upoznati se sa numeričkim metodama optimizacije koje se koriste na problemima čija evaluacija traje netrivijano dugo. Takva optimizacija naziva se skupa optimizacija. Kao primjeri algoritama za skupu optimizaciju uzeti su dva Powellova algoritma, NEWUOA i BOBYQA te implementirani u sustav ECF.
Algoritmi za testiranje bežičnih senzorskih čvorova
Algoritmi za testiranje bežičnih senzorskih čvorova
Tin Čvoriščec
U ovom radu opisan je sustav za umjeravanje razvijen na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija. U Matlabu je implemetiran algoritam za izračun kalibracijskih parametara za akcelerometar, žiroskop i magnetometar iz skupa mjerenih podataka koji se dobivaju iz bežičnih senzorskih čvorova novog osobnog zdravstvenog informacijskog mobilnog sustava (NOZIMS). Izrađene su detaljne upute za automatsko umjeravanje tj. postupci koji će se slijediti prije svakog testiranja čvora....
Algoritmi za uklanjanje izmaglice u digitalnim fotografijama
Algoritmi za uklanjanje izmaglice u digitalnim fotografijama
Iva Pavić
Ljudski mozak lako prepoznaje izmaglicu na slikama bez dodatnih informacija, međutim računalu su one nužno potrebne. Ovaj rad se bavi opisom i implementacijom dvaju algoritama koji zasnivaju svoje pretpostavke na parametrima na fotografijama na koje izmaglica ima utjecaj. Pretpostavka tamnim kanalom se zasniva na tamnim pikselima, a pretpostavka prigušenjem boja na zasićenju i intenzitetu svjetlosti piksela. Opisani su matematički modeli iza algoritama i međusobno uspoređeni njihovi...
Alokacija poslova u Internetu stvari
Alokacija poslova u Internetu stvari
Matea Tomeljak
Ovaj rad opisuje okolinu Interneta stvari s naglaskom na usluge i važnost raspodjele poslova na uređaje pri dizajniranju isplativih i energetski učinkovitih rješenja i aplikacija za Internet stvari. Definira sustav za upravljanje uslugama te modele za komponente tog sustava. Detaljno je opisan algoritam koji na temelju modela usluga, poslova i čvorova definira moguće alokacije poslova na dostupne čvorove, pri tome uzimajući u obzir sva ograničenja i pravila da bi se usluga mogla...
Alternativna tastatura za zaslone osjetljive na dodir temeljena na Fittsovom zakonu
Alternativna tastatura za zaslone osjetljive na dodir temeljena na Fittsovom zakonu
Juraj Šušnjara
Predstavlja se problem pronalaska idealne tipkovnice za pojedini jezik te se ukazuju mane standardne QWERTY tipkovnice. Kako bi se pronašlo rješenje problema koristi se jednostavan Fittsov zakon pomoću kojeg se brojčano vrednuje svaka tipkovnica. Zbog velikog broja mogućih rješenja koristi se genetski algoritam u svrhu optimizacije i pronalaska tipkovnice s optimalnim razmještajem. Navodi se važnost eksperimentalne metode u potvrđivanju hipoteza.
Alternativni modeli i koncepti financiranja obnovljivih izvora energije
Alternativni modeli i koncepti financiranja obnovljivih izvora energije
Klara Krkalović
U sklopu završnog rada prikazani su načini financiranja obnovljivih izvora energije u distribuiranim sustavima. Razvoj tih sustava omogućuje građanima da se aktivno uključe u izgradnju vlastitih mikroelektrana. Prikazani su primjeri alternativnih modela financiranja u Republici Hrvatskoj. Provedena je analiza i usporedba dva sustava. Model 1 energiju dobiva iz mreže i diesel agregata, dok model 2 energiju dobiva najviše iz OIE i baterijskih spremnika te ostatak iz mreže i agregata....
Alternativni sustavi za upravljanje bazama podataka u području poslovne inteligencije
Alternativni sustavi za upravljanje bazama podataka u području poslovne inteligencije
Ivan Kovačević
Ovaj diplomski rad daje pregled primjene NoSQL i NewSQL sustava u poslovnoj inteligenciji. U prvom dijelu definira zahtjeve velikih podataka na skladišta podataka. Nakon toga se opisuje modele podataka i arhitekture alternativnih sustava, daje se pregled svojstava konkretnih sustava, te se razmatra njihova uporaba u implementaciji skladišta podataka. U završnom dijelu se razmatra primjena sustava Apache Drill nad sustavima MongoDB, Hive i PostgreSQL za integraciju heterogenih izvora...

Pages