Pages

Čitanje tiskanog teksta pomoću dubokih neuronskih mreža
Čitanje tiskanog teksta pomoću dubokih neuronskih mreža
Luka Marković
U ovom završnom radu opisano je kako funkcioniraju neuronske mreže i dan je uvid u njihovu arhitekturu. Konvolucijske neuronske mreže su detaljnije opisane jer su se koristile u izradi rada. Detaljno su opisani konvolucijski i potpuno povezani sloj. U radu je detaljno opisan sustav za prepoznavanje i klasifikaciju slika, YOLO (You only look once). Nakon teoretskog uvoda navedeno je kako koristiti sustav i pokazani su primjeri proizišli iz testiranja neuronske mreže. Slike prikazuju kako...
Šahovska web aplikacija
Šahovska web aplikacija
Jan Bjeličić
Cilj rada bila je izrada web aplikacije na kojoj će šahisti moći rješavati šahovske probleme različitih težina, omogućavanje evidencije problema iz različitih područja šahovske tematike, igranje šahovskih partija sa drugim prijavljenim te trenutno prisutnim igračima na stranici te službeno bodovanje na temelju rezultata partije, višejezični prikaz sadržaja stranice te prikazivanje dodatnih sadržaja kao što su: šahovske zanimljivosti, najpoznatiji šahovski citati,...
Širenje informacija u društvenim mrežama
Širenje informacija u društvenim mrežama
Iva Miholić
U ovom je radu objašnjen model za širenje informacije u društvenoj mreži koji uzima u obzir i unutranji (društveni) i vanjski (medijski) utjecaj na širenje informacije. Na temelju predviđenih parametara modela te statističkog testa, moguće je donošenje odluke o načinu širenja promatrane informacije. Točnije, možemo odrediti da li se promatrana informacija više širila pod društvenim ili medijskim utjecajem. Izloženi model te njegova izmijenjena verzija korišteni su za...
Širokopojasna tekstilna antena za primjenu u blizini ljusdkog tijela
Širokopojasna tekstilna antena za primjenu u blizini ljusdkog tijela
Mateja Tuščić
U ovom radu opisani su parametri antena u frekvencijskoj i vremenskoj domeni te ultraširokopojasni sustavi i antene. Proučeni su načini prikupljanja energije iz okoline te su razmotrena današnja dostignuća. Projektirana je logaritamska antena i balun te je izrađena tekstilna antena. Izmjeren je ulazni koeficijent refleksije za sustav antene i baluna. Izmjereni su koeficijenti transmisije u sustavima s vertikalno, horizontalno i kružno polariziranim horn antenama. Iz dobivenih podataka...
Štedne predspojne naprave
Štedne predspojne naprave
Danijel Ružić
U radu sam opisao karakteristike standardnih fluorescentnih cijevi,te štedne predspojne naprave koje su neophodne za njihov rad, odnosno elektromagnetske i električne prigušnice.Obavio sam električna mjerenja u kojima sam ustvrdio učinkovitost nove generacije predspojnih naprava (implementiranog pretvorbenog startera „Krijesnica“) u odnosu na starije generacije.
Šumni model strujnih prijenosnika druge generacije
Šumni model strujnih prijenosnika druge generacije
Matija Alanović
U projektiranju suvremenih elektroničkih sklopova za analognu obradu signala koji se odlikuju visokom graničnom frekvencijom, niskom potrošnjom energije, malim brojem sastavnih dijelova i prikladnošću za integraciju na čipu, često se kao univerzalni aktivni elementi koriste strujni prijenosnici. U radu je opisan pozitivni strujni prijenosnik druge generacije (CCII+) i nekoliko jednostavnih sklopova koji ostvaruju osnovne funkcije za analognu obradu signala. Dan je pregled osnovnih...
Župni Internetski portal
Župni Internetski portal
Mate Šimović
Ovaj rad bavi se izradom župnog Internetskog portala. Analizirane su informacijske potrebe župa, i trenutno stanje informatizacije čime su određeni funkcionalni zahtjevi portala: pregledavanje i upravljanje vijestima, sadržajem i kolekcijama sadržaja, prijava na događanja, više razina korisnika s različitim pravima, upravljanje korisnicima i ulogama, upravljanje prijavama, pretplata na vijesti i slanje email poruka. Za implementaciju portala je izabrana objektno orijentirana...

Pages