Pages

Zemljospojna zaštita u rezonantno uzemljenoj razdjelnoj mreži
Zemljospojna zaštita u rezonantno uzemljenoj razdjelnoj mreži
Dalibor Lukić
Uzemljenje razdjelne mreže putem kompenzacijske prigušnice smanjuje se struja na mjestu kvara na veličine koje omogućuju samogašenje prolaznih zemljospojeva, a struja kroz uzemljivač distribucijske transformatorske stanice jednaka je preostaloj struji zemljospoja. Detekcija kvarova u reznantno uzemljenim mrežama temelji se na nekoliko različitih principa, a zajedničko svima je da koriste nultu nadnaponsku metodu kao uvjet prorade zaštite. Poseban osvrt se mora odraditi kod...
Zlonamjerni kod s udaljenom kontrolom uređaja na operacijskom sustavu Android
Zlonamjerni kod s udaljenom kontrolom uređaja na operacijskom sustavu Android
Luka Markušić
Opisana je struktura aplikacija za operacijski sustav Android te proces analiziranja istih u svrhu umetanja malicioznog kôda korištenjem alata otvorenog kôda. Također je demonstriran postupak umetanja malicioznog kôda za udaljenu kontrolu uređaja bez korisnikovog znanja na već postojećoj aplikaciji.
Zlonamjerni kod za krađu podataka na operacijskom sustavu Android
Zlonamjerni kod za krađu podataka na operacijskom sustavu Android
Karlo Slovenec
U ovom radu razmotren je zlonamjerni kod na operacijskom sustavu Android. Analizirani su postojeći zlonamjerni programi, te njihova primjena u praksi. Temeljem rezultata analize i definiranim ciljevima napisan je vlastiti zlonamjerni kod. Proučen je način rada dijelova operacijskog sustava Android koji su potrebni za izradu zlonamjernog koda, i poslužiteljski dio koda u kojem su obrađivani i pohranjivani podatci. Opisan je postupak odabira primjerene aplikacije u koju se zlonamjerni kod...
Značaj i prepreke za 100% proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
Značaj i prepreke za 100% proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
Ivan Strunje
Obnovljivi izvori energije današnja su svakodnevna pojava. Razni planovi prelaska na proizvodnju električne energije sa 100% obnovljivim izvorima pokazuju kako je to već danas tehnički moguće. U realizaciji tih planova susrećemo se raznim problemima, ali i prednostima koje obnovljivi izvori energije nose sa sobom. Europska Unija zadaje ambiciozne ciljeve svojim članicama i za sada je predvodnik održivih rješenja u svijetu. U tom okviru i Hrvatska postiže značajne rezultate i...
Značaj i uloga malih hidroelektrana u elektroenergetskom sustavu
Značaj i uloga malih hidroelektrana u elektroenergetskom sustavu
Mateja Salopek
Mala hidroelektrana (MHE) je hidroelektrana za proizvodnju električne energije nazivne snage do 5000kW, odnosno 10000kW, koja se koristi za samostalno napajanje potrošača električne energije i/ili za paralelan rad s elektrodistribucijskom mrežom niskog ili visokog napona. U ovom radu je analiziran cjelokupan projekt izgradnje malih hidroelektrana i njihov značaj i uloga u elektroenergetskom sustavu. Naravno, postoje i dobre i loše strane izgradnje, ali uz dobra tehničko-ekonomska...
Zvuk u elektromotornim pogonima
Zvuk u elektromotornim pogonima
Petar Piskač
Zvuk kod elektromotornih pogona možemo promatrati na dva načina, kao zvuk proizveden samim pogonom i vanjske umjetno dodane izvore zvuka. Elektromotorni pogoni u normalnom radu proizvode određenu razinu zvuka zbog svoje robusnosti i mehanike. Kod velikih pogona razina zvuka je veća i nerjetko prelazi granice dozvoljene buke propisane normama. Zbog toga su uloženi veliki napori i istraživanja u području smanjenja buke i vibracija. Osim smanjenja vibracija kao izvora buke, često se...
Zvuk u prividnoj stvarnosti
Zvuk u prividnoj stvarnosti
Ante Šušak
Percepcija 3D zvuka koji pridonosi osjećaju prividne stvarnosti se temelji na tome da što bolje proučimo kako ljudski mozak percipira podražaje u realnom svijetu i stvara sliku u položaju objekata u prostoru te da zatim implementiramo naučene modele. Percepcija smjera iz kojeg dolazi zvuk se ostvaruje pomoću interauralne razlike vremena i intenziteta zvuka koji dolazi do slušatelja. Tome još pridonose pomicanje glave i kompleksna struktura uške koja deformira zvuk koji dolazi do...
Zvučna i vizualna percepcija okoline tijekom izviđačke misije NAO robota
Zvučna i vizualna percepcija okoline tijekom izviđačke misije NAO robota
Nikola Jagodin
U obliku 2D mape definiran je prostor za kretanje humanoidnog robota NAO i obavljanje zadataka. Određen je skup zadataka koje robot obavlja u sklopu izviđačke misije, a izgrađeni prostor je opremljen objektima koji omogućavaju njihovo izvođenje. Osmišljeni su i implementirani sljedeći algoritmi: algoritam lociranja markera, algoritam detekcije zvuka alarma i različitih zvukova pare, algoritam detekcije ventila i određivanja je li detektirani ventil otvoren ili zatvoren, algoritam...
Zvučni signali za identifikaciju električnih vozila pri niskim brzinama
Zvučni signali za identifikaciju električnih vozila pri niskim brzinama
Marko Mišerić
U ovom radu prikazan je problem buke u urbanim sredinama s naglaskom na buku od cestovnog prometa. Pokazano je kako se većim udjelom električnih vozila ta buka može značajno smanjiti. Međutim, u tom slučaju javlja se problem nedovoljne čujnosti električnih vozila koji se odražava na sigurnost pješaka u prometu. Prema dosadašnjim istraživanjima vidljivo je da bi se problem riješio dodavanjem zvuka pri niskim brzinama. Obzirom da većina ljudi zvuk motora s unutarnjim izgaranjem...
Zvučničke kutije
Zvučničke kutije
Tomislav Cavrić
U ovom radu objašnjeni su principi rada najčešće korištenih zvučnika: elektrodinamičkog, piezoelektričkog i elektrostatskog. Pojašnjeni su dijelovi svakog od tih zvučnika, te njihove osnovne karakteristike kako bi ih mogli uspoređivati. Zatim je objašnjeno zašto se zvučnici ugrađuju u kutije, te koja je uloga zvučničke kutije. Opisane su tri vrste zvučničkih kutija s njihovim specifičnim karakteristikama: zatvorena, bas-refleks, transmisijska kutija. Svaka od njih je...
dna2vec: vektorska reprezentacija k-torki različite duljine
dna2vec: vektorska reprezentacija k-torki različite duljine
Mateo Kutnjak
Usporedba dijelova genoma obavlja se prilagođavanjem metode word2vec radu s k-torkama. Ispitivana metoda dna2vec omogućuje rad s varijabilnom duljinom k-torki u itervalu [3, 8]. Treniranje izvedbe Skip-Gram koja u obzir uzima kontekst genoma oko k-torke, dobija se pozicija k-torke u višedimenzionalnom vektorskom prostoru. Kosinusna udaljenost dvije vektorske reprezentacije k-torki daje mjeru njihove sličnosti. Ispitana je i dokazana korelacija kosinusne udaljenosti metodom dna2vec i...
eWALL baza podataka
eWALL baza podataka
Ida Penezić
Starije osobe često obolijevaju od velikog broja bolesti stoga eWALL može biti rješenje njihovih problema. eWALL je pristupačan montažni zid koji se jednostavno može montirati na postojeći zid. Postoji nekoliko senzora koji se koriste i koji su povezani s bolnicom, uključujući EMG sensor, EKG sensor, GSR sensor, SPO2 senzor itd. Pomoću bežićne tehnologije, postoji mogućnost implementacije testa za urin koji osoba može lako koristiti. Kada se govori o medicinskoj bazi podataka...

Pages