Pages

Zaštita osobnih podataka u kartičnom poslovanju
Zaštita osobnih podataka u kartičnom poslovanju
Jasna Janković
Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka svi informacijski sustavi na području Europske unije moraju ostvariti zahtjeve uredbe o sigurnosti osobnih podataka. Sigurnosni zahtjevi uredbe uključuju zaštitu osobnih podataka pri pohrani i obradi te druge funkcionalnosti sustava kao što su pravo na pristup, prenosivost ili brisanje. Većina zahtjeva proizašla iz prava pojedinaca mogu se ostvariti dopunom funkcionalnosti sustava, osim prava na brisanje zbog kojeg je potrebno...
Zaštita prijenosnih vodova pomoću numeričkih releja serije SIPROTEC
Zaštita prijenosnih vodova pomoću numeričkih releja serije SIPROTEC
Andrea Stošić
Distantna i diferencijalna zaštita su izuzetno važne kada je riječ o zaštiti prijenosnih vodova. U ovome diplomskom radu opisani su principi distantne i diferencijalne zaštite. Nadalje, važnost komunikacije među relejima, utjecaji njihanja snage, provjera sinkronizma i automatski ponovni uklop su također obrađeni. Brojne prednosti numeričkih releja i njihova primjena naglašeni su kroz cijeli rad. Opisani su SIPROTEC uređaji, program DIGSI, parametriziranje i testiranje releja, te...
Zaštita programa dodavanjem nezlouporabljivih ranjivosti
Zaštita programa dodavanjem nezlouporabljivih ranjivosti
Juraj Vijtiuk
Ovaj rad zasnovan je na radu Chaff Bugs te LAVA projektu koji opisani rad koristi. U sklopu rada opisani su najčešći načini automatiziranog otkrivanja ranjivosti u programima pisanim u C i C++ jezicima, te potreba za referentnim skupom grešaka nad kojim se različite metode mogu uspoređivati. Rad uključuje opis LAVA projekta koji rješava navedeni problem. Opisane su neke od najčešćih sigurnosnih grešaka prilikom programiranja te mogući načini na koje bi se mogle ubacivati...
Zaštita programskog koda od reverznog inženjerstva pisanog u programskom jeziku C/C++
Zaštita programskog koda od reverznog inženjerstva pisanog u programskom jeziku C/C++
Dinko Marinac
U ovom radu opisane su metode zaštite programskog koda od reverznog inženjerstva s primjerima u programskom jeziku C/C++ na operacijskom sustavu Windows. Pokazano je korištenje funkcija koje su ugrađene u Windows programsko sučelje, a služe za detektiranje debugera i sprječavanje daljnje analize programa. Također su objašnjene metode zaštite od preuzimanja preslike programa iz memorije te raznovrsne druge tehnike koje se koriste u zaštiti programskog koda. Odabrane metode su...
Zaštita srednjenaponske distribucijske mreže
Zaštita srednjenaponske distribucijske mreže
Marin Babić
U diplomskom radu sam opisao vrste kratkih spojeva koje mogu nastupiti. Naveo sam načine zaštite srednjenaponskih postrojenja i koji je zadatak relejne zaštite ako nastupi poremećaj ili kvar. Detaljno sam opisao kako se štite pojedini elementi postrojenja. Korišteni relej za zaštitu je KONPRO RIUX 621. Relej proizvodi tvrtka Končar, relej ima široki spektar zaštitnih funkcija.
Zaštita strojnog koda pomoću virtualizacije na x86 arhitekturi
Zaštita strojnog koda pomoću virtualizacije na x86 arhitekturi
Barbara Drašković
Osmišljen je novi instrukcijski skup koji se bazira na load-store arhitekturi. Ostvaren je virtualni stroj koji se temelji na novom instrukcijskom skupu, funkcionalnosti za dohvaćanje arhitektonskog stanja procesora prije izvršavanja virtualiziranih instrukcija i funkcionalnosti za osvježavanje arhitektonskog stanja procesora poslije izvršavanja virtualiziranih instrukcija. Te su funkcionalnosti objedinjene u statičkoj biblioteci. Definiran je mehanizam kojim korisnik označava...
Zaštita tercijara transformatora
Zaštita tercijara transformatora
Mateja Bubnjar
U radu je objašnjena razlika između tercijara i stabilizacijskog namota te je navedena njihova namjena i način djelovanja. Tercijar i stabilizacijski namot smanjuju nultu impedanciju transformatora, reduciraju treći harmonik napona te djeluju stabilizacijski u uvjetima nesimetričnog opterećenja. Za navedene namote dan je prijedlog štićenja od kratkog spoja i prenapona. Tercijari u Hrvatskoj uglavnom se ne terete, stoga se od kratkog spoja štite uzemljivanjem jednog izvoda. U...
Zaštita toka podataka višemedijskog sadržaja u stvarnom vremenu uporabom AES algoritma
Zaštita toka podataka višemedijskog sadržaja u stvarnom vremenu uporabom AES algoritma
Filip Dujmušić
Proučena su područja upravljanja digitalnim pravima, načini zaštite toka podataka višemedijskog sadržaja, te postojeće tehnologije koje se koriste u industrijskoj praksi. Istražena je uloga šifriranja u zaštiti uz pregled postojećih metoda za šifriranje tokova podataka. U drugom dijelu osmišljen je i programski realiziran sustav za zaštitu toka audio zapisa. Analizirane su performanse i ranjivosti programske realizacije s ciljem određivanja prihvatljivih pragova ranjivosti...
Zaštita veza između replika upravljačkog uređaja u programski upravljanoj mreži
Zaštita veza između replika upravljačkog uređaja u programski upravljanoj mreži
Marin Milina
Programski upravljane mreže nude moderan pristup oblikovanju mreža, u kojem je logika upravljanja prosljeđivanjem paketa izdvojena iz mrežnih uređaja u središnji upravljački uređaj, čime omogućuje lakšu implementaciju novih aplikacija i komunikacijskih protokola. Za komunikaciju između upravljačkog i mrežnih uređaja obično se koristi protokol OpenFlow. Takve mreže obično sadrže nekoliko replika upravljačkog uređaja, gdje je svaka od njih zadužena za podešavanje rada...
Združeni model za ekstrakciju relacija između imenovanih entiteta
Združeni model za ekstrakciju relacija između imenovanih entiteta
Dino Radaković
Pojavljivanja imenovanih entiteta (npr., ljudi, organizacija i lokacija) u tekstu često tvore odnose ili relacije, kao što su to prijateljstva, poznanstva, utjecaj, suradnja i mnoge druge. Ekstrakcija relacija među imenovanim entitetima važan je zadatak, posebice s obzirom na trenutno dostupne količine teksta pisanog prirodnim jezikom. Najčešće izvedbe temelje se na algoritmima nadziranog učenja, koji zasebno klasificiraju svaki od parova imenovanih entiteta s ciljem zaključivanja...
Združivanje i vrednovanje sadržaja društvenih medija
Združivanje i vrednovanje sadržaja društvenih medija
Klara Grčić
Društveni mediji je skupni pojam koji obuhvaća tehnologiju, društvene odnose i korisničke sadržaje. Združivanjem podataka stvara se veza između društvenih mreža i sadržaja što korisniku omogućuje bolju preglednost i pristup podacima koji ga zanimaju. U završnom radu su prikupljeni i obrađeni podaci s nekoliko društvenih mreža i stranica specijaliziranih za filmove. Podaci su prikazani na web-stranici koja pruža mogućnost usporedbe podataka sa različitih društvenih mreža....

Pages