Pages

Web-trgovina sportske opreme
Web-trgovina sportske opreme
Petar Jalušić
Ovaj završni rad opisuje proces nastanka baze podataka i aplikacije za web-trgovinu. Baza je spremište podataka o korisnicima i njihovim narudžbama. Podaci se dodaju, brišu, izmjenjuju i dohvaćaju iz tablica. Prilikom prikaza na nekoj stranici podaci se često dohvaćaju i iz pogleda koji su namijenjeni korisnicima. U bazi postoje funkcije i okidači kako bi baza bila autonomnija. Web-trgovina je programirana u jeziku PHP koristeći radni okvir Laravel. Ostali korišteni jezici su...
Web-usluga za suradničko izvještavanje o cijenama trgovačkih proizvoda
Web-usluga za suradničko izvještavanje o cijenama trgovačkih proizvoda
Antun Modrušan
Cilj ovog rada je ostvarenje programskog sustava za suradničko izvještavanje o cijenama proizvoda. Sustav je ostvaren kao povezana cjelina tri dijela: web-poslužitelja, Android aplikacije i baze podataka. Sustav je zasnovan na doprinosu korisnika te implementira algoritme održavanja vjerodostojnosti korisničke informacije kako bi korisnici znali koliko je pouzdana koja informacija. Korisnička informacija može se ocijeniti kao pozitivna ili negativna, a utječe na ocjenjenog korisnika...
WebGIS aplikacija za praćenje vatrogasnih intervencija u stvarnom vremenu
WebGIS aplikacija za praćenje vatrogasnih intervencija u stvarnom vremenu
Tomislav Ivanković
Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba izrazili su želju za automatizacijom i informatizacijom određenih procesa vezanih uz logistiku obavljanja intervencija. Rad se bavi razvojem i implementacijom "ZG193HELP" sustava koji ispunjava navedene želje. Sustav povezuje tablet uređaje, koji su smješteni u vatrogasna vozila, s komandnim centrom. Klijentska aplikacija tablet uređaja na interaktivnoj karti prikazuje trenutnu poziciju tableta, lokaciju dodijeljene intervencije,...
Wi-Fi senzorski čvor izrazito niske potrošnje
Wi-Fi senzorski čvor izrazito niske potrošnje
David Romić
Ispitane su mogućnosti izrade senzorske mreže izrazito niske potrošnje zasnovane na Wi-Fi tehnologiji. Izrađena je platformno neovisna programska biblioteka za korištenje modula porodice WiFly koristeći programski jezik C. Modul je ispitan kroz STM32F4DISCOVERY razvojni sustav. Izrađene su i jednostavne aplikacije u programskom jeziku Python za spajanje na WiFly putem TCP protokola. Ispitane su mogućnosti rada WiFly-a kao klijent, te kao pristupna točka u okviru Wi-Fi mreže.
Wi-Fi senzorski čvor za praćenje okolišnih uvjeta
Wi-Fi senzorski čvor za praćenje okolišnih uvjeta
Josip Puškar
U radu je razvijen čvor bežične senzorske mreže niske potrošnje namijenjen izravnom spajanju na Wi-Fi mrežu. Senzorski čvor temelji se na Cortex-M0 mikrokontroleru iz porodice STM32F0, a za pristup Wi-Fi mreži koristi se ESP8266 modul. Projektirano je sklopovlje čvora bežične senzorske mreže koje omogućuje mjerenje temperature i vlage,pri čemu je čvor optimiran za nisku potrošnju i nisku cijenu. Izrađena je i testirana osnovna progtamska potpora za razvijeni čvor.
Xillybus razvojni sustav
Xillybus razvojni sustav
Marko Vojić
Proučiti i opisati osnovnu funkcionalnost Xillybus razvojnog sustava i njegovu primjenu na Zynq SoC sklopovima koji pokreću Linux operacijski sustav. Korištenjem HDL jezika kreirati komponente koje će se preko Xillybus razvojnog sustava povezati s operacijskim sustavom Linux. Opisati postupak kreiranje novih komponenti i postupak izrade programske podrške za komunikaciju između novokreiranih komponenti i aplikacija koje se izvode pod operacijskim sustavom Linux. Izmjeriti brzinu...
Zagušenja u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži velikih gradova
Zagušenja u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži velikih gradova
Stipe Bago
U prvom dijelu rada, odnosno teoretskom dijelu obrađene su teme zagušenja u elektroenergetskoj mreži, opisane su metode po kojima se računaju vrijednosti prijenosne moći, te su prikazane NTC vrijednosti za Republiku Hrvatsku. Obzirom da je zadatak rada uključivao proširenje EL-TO Zagreb u teoretskom dijelu su prikazana vrste kogeneracijskih, kombiniranih i kombiniranih kogeneracijskih postrojenja koje se grade kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. U ostatku teoretskog dijela...
Zagušenja u prijenosnoj mreži sa značajnim udjelom vjetroelektrana
Zagušenja u prijenosnoj mreži sa značajnim udjelom vjetroelektrana
Marko Hajdina
Prijenosna mreža je jedan od najvažnijih dijelova elektroenergetskog sustava. Proračun tokova snaga daje podatke o zagušenjima u mreži, podopterećenosti i preopterećenosti te sigurnosti sustava. Vjetroelektrane čine značajan udio u ukupnoj proizvodnji hrvatskog elektroenergetskog sustava. U Dalmaciji je smješten najveći dio vjetroelektrana, koji uz hidroelektrane čini okosnicu proizvodnje tog područja. Pomoću programskog paketa PSS/E napravljena je simulacija za proračun...
Zajednički informacijski model za napredne mreže
Zajednički informacijski model za napredne mreže
Ivan Miklečić
U radu je obrađen IEC standard naprednih mreža naziva zajednički informacijski model (CIM). Važnost ovog standarda nalazi se u njegovoj svestranosti i primjenjivosti na sve grane unutar elektroenergetskog sustava, a njegovom uporabom olakšala bi se i ubrzala komunikacija između korisnika. Najveća prednost korištenjem standarda vidi se u postizanju interoperabilnosti opreme koja se koristi u sustavu. Kao praktičan dio prikazan je primjer razmjene karakteristika i stanja...
Zajedničko strojno učenje uz očuvanje privatnosti
Zajedničko strojno učenje uz očuvanje privatnosti
Silvije Škudar
U radu je opisan i implementiran protokol za zajedničko strojno učenje uz očuvanje privatnosti. Prilikom njegovog opisa, definirani su i kriptografski primitivi koji se koriste u njegovoj implementaciji. Takod̄er su se formalno definirala i analizirala njegovih ciljeva i sigurnosnih svojstava u kontekstu pasivnog i aktivnog suparnika. Dalje, pokazuju se neke osnovne tehnike strojnog učenja i njegova funkcionalnost je testirana na konkretnom primjeru logističke regresije....
Zamjena grupa zasnovana na željama studenata
Zamjena grupa zasnovana na željama studenata
Josip Kasap
Organizacija izvođenja nastave je problem s kojim se suočavaju sve obrazovne ustanove. Taj problem je vrlo širok i mnogi dijelovi tog problema poput problema izrada rasporeda su bili predmeti mnogih istraživanja. Dodatan problem u rješavanju izazova u organizaciji izvođenja nastave nastaje zbog specifičnih zahtjeva svake pojedine obrazovne ustanove. Zamjena grupa temeljena na željama studenata je dio problema organizacije izvođenja nastave u kojem je raspored predmeta već...
Zaštita elektroenergetskog sustava pomoću numeričkih releja
Zaštita elektroenergetskog sustava pomoću numeričkih releja
Dora Šegović
U ovom radu detaljno su opisani numerički zaštitni uređaji Siemens SIPROTEC i IEC 61850 komunikacijski standard namijenjen inteligentnim elektroničkim uređajima za zaštitu. Razvoj i nastanak standarda potaknut je potrebom za zajedničkim radom opreme različitih proizvođača. Ovaj rad donosi kratki pregled tog standarda te njegovih važnijih dijelova za primjer njegove primjene za potrebe relejne zaštite. Analizirani su osnovni principi zaštite elektroenergetskog sustava s naglaskom...

Pages