Pages

Web-aplikacija za učenje stranoga pisma
Web-aplikacija za učenje stranoga pisma
Lucija Vusić
Razvijena je web-aplikacija za učenje japanskog pisma hiragana s modulima za učenje i testiranje koristeći razvojnu okolinu Django za back-end, biblioteku React za front-end i sustav za upravljanje bazama podataka PostgreSQL za pohranu podataka. Web-aplikacija uključuje četiri metode za učenje hiragane: samo simboli (kontrolni), simboli sa slikovnom asocijacijom, simboli s animiranom asocijacijom i simboli s odgovarajućim zvukom. Trinaest ispitanika je testirano koristeći...
Web-aplikacija za vizualizaciju linija, rasporeda polazaka i stanja u prometu u javnom gradskom prijevozu
Web-aplikacija za vizualizaciju linija, rasporeda polazaka i stanja u prometu u javnom gradskom prijevozu
Filip Kovačević
Broj ljudi koji se koriste javnim gradskim prijevozom je velik te mnoštvo ovisi o njemu. Iako su vremena polaska vozila s početnih stanica unaprijed utvrđena, točan položaj vozila, putniku ostaju nepoznata te bi izrada web aplikacije koja prati vozila pripomogao njihovoj svakodnevnici. Kako za vrijeme pisanja rada prikupljanje podataka o točnoj poziciji vozila nije bilo dostupno, izrađen je simulator koji simulira njegove pozicije. U ovom radu je opisan način rada istog simulatora...
Web-aplikacija za vizualizaciju podataka u Internetu stvari
Web-aplikacija za vizualizaciju podataka u Internetu stvari
Mario Slatinac
U ovom radu obrađena je tema razvoja web-aplikacije pomoću koje će se vizualizirati podaci dobiveni s openHAB i OM2M poslužitelja pri čemu se za izradu koristio JHipster generator aplikacije. JHipster je generator web-aplikacija, otvorenog koda, koji koristi mnoštvo alata koji olakšavaju rad samom programeru neki od tih alata su opisani u ovom radu. JHipster na klijentskoj strani nudi korisniku razvoj s Angular.jsom ili Angular 4, a na poslužiteljskoj strani Spring Boot. Ljepota...
Web-aplikacija za vizualizaciju rezultata predviđanja nalazišta biljnih vrsta
Web-aplikacija za vizualizaciju rezultata predviđanja nalazišta biljnih vrsta
Luka Kraljević
Ovaj rad dokumentira razvoj web-aplikacije za prikaz rezultata predviđanja rasta biljnih vrsta. Aplikacija je zamišljena kao cjeloviti proizvod koji obuhvaća početak istraživanja (unos podataka zadanih formata od strane znanstvenika ili bilo koje druge osobe koja posjeduje takve podatke), proces istraživanja (generiranje rezultata na temelju danog ulaza) te prikaz rezultata (glavni centar okupacije unutar rada). Prikaz rezultata podrazumijeva, konkretno, kartografsku projekciju...
Web-aplikacija za vizualizaciju toka podataka u realnom vremenu
Web-aplikacija za vizualizaciju toka podataka u realnom vremenu
Goran Brlas
Tema ovog diplomskog rada je izrada programskog sustava koji se bavi vizualizacijom podataka o telefonskim pozivima registriranim korisnicima kroz web-aplikaciju. Programski sustav sastoji se od nekoliko dijelova -relacijske baze podataka u kojoj su spremljeni simulirani podaci o pozivima, NoSQL baze podataka s podacima o korisnicima te web-aplikacije. Za izradu web-aplikacije korišteni su HTML, CSS, Bootstrap te JavaScript.Ovaj rad sadrži opis svakog pojedinog sustava, korištenih vrsta...
Web-aplikacija za vođenje financijskog računovodstva
Web-aplikacija za vođenje financijskog računovodstva
Petra Domitrović
Financijsko računovodstvo je sveprisutna disciplina današnjeg poduzetništva, sa svoje dvije glavne grane: knjigovodstvom i financijskim izvješćivanjem. Knjigovodstvo se sastoji od kontinuiranog unosa velike količine podataka o poslovanju poduzetnika, kako bi se na kraju obračunskog razdoblja ili poslovne godine mogli generirati zakonom propisani financijski izvještaji. Mikro i malim poduzetnicima, te obrtnicima se zbog obujma posla ne isplati imati vlastito računovodstvo, već...
Web-aplikacija za vođenje knjigovodstva
Web-aplikacija za vođenje knjigovodstva
Dino Kačavenda
U okviru ovog završnog rada izradio sam web-aplikaciju za vođenje knjigovodstva. Prvo sam izradio ER model baze podataka iz kojeg sam izradio relacijski model na temelju kojeg je implementirana baza podataka. Nakon što sam implementirao bazu podataka izradio sam glavne funkcionalnosti web-aplikacije koristeći ASP.NET C#, HTML , JavaScript, LESS, Bootstrap i AJAX. Funkcionalnosti koje sam implementirao su: stvaranje proizvoda poslovnog entiteta, stvaranje ponude proizvoda, stvaranje...
Web-aplikacije za pokretne telefone
Web-aplikacije za pokretne telefone
Matej Brkašić
Na početku rada navedene su vrste mobilnih mreža (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE) te njihova usporedba po brzinama prijenosa, modulacijama, multipleksiranjima itd. Nakon toga, navedeno je nekoliko zanimljivih web-preglednika za mobilne uređaje te njihove najbitnije specifičnosti. Opisani su najbitniji izazovi s kojima se svaki programer mobilnih usluga susreće i koje je jako bitno riješiti. U nastavku je dana usporedba vrsta web-aplikacija te korištene web-tehnologije za izradu...
Web-katalog asistivnih digitalnih rješenja
Web-katalog asistivnih digitalnih rješenja
Fran Dudaković
Kao pomoć osobama s teškoćama razvijena je aplikacija u obliku web kataloga koja omogućava pretraživanje i filtriranje digitalnih asistivnih rješenja. Aplikacija ima administrativno sučelje koje omogućava nadogradnju s novim rješenjima ili modifikacije u slučaju promjena. Filtriranje se odvija prema kategorijama rješenja kao što su vrsta poteškoće, mjesto primjene, vrsta primjene itd. Također je implementirana statistička analiza rješenja iz kataloga gdje korisnici mogu...
Web-portal za zdravu prehranu
Web-portal za zdravu prehranu
Matija Bartolac
U okviru završnog rada potrebno je izraditi web-portal za zdravu prehranu. Web-portal se treba sastojati od četiri glavne komponente: pregleda restorana zdrave prehrane, web-dućana za prodaju zdrave hrane, modula za objavljivanje članaka korisnika te modula za razgovor u stvarnom vremenu. Korisnicima treba omogućiti registraciju i prijavu na sustav te stvaranje vlastitog profila te predlaganje novih restorana zdrave prehrane koje urednik portala odobrava. Vlasnicima web-dućana treba...
Web-sjedište s implementiranim odabranim smjernicama pristupačnosti
Web-sjedište s implementiranim odabranim smjernicama pristupačnosti
Martina Mihetec
Suvremen život postao je nezamimsliv bez Interneta, pomoću njega dolazimo do informacija i potrebnih usluga, međutim osobama s invaliditetom je često otežano korištenje web-sjedišta jer nisu usklađena s njihovim potrebama. Kako bi se tim osobama olakšao pristup Internetu i svim informacijama i uslugama koji nudi, predložene su smjernice za oblikovanje web sadržaja WCAG 2.0. U ovom radu analizirane su odabrane smjernice WCAG 2.0 s obzirom na mogućnost primjene na web-sjedištu...
Web-stranica za udrugu
Web-stranica za udrugu
Petra Karoglan
Tema ovog završnog rada je modeliranje i implementacija web-aplikacije za udrugu. Aplikacija je implementirana koristeći runtime okolinu Node.js i JavaScript biblioteku React uz HTML i CSS za oblikovanje izgleda, te Google Cloud Storage i PostgreSQL relacijsku bazu podataka za upravljanje podacima. Funkcionalnosti ostvarene nave- denom implementacijom korisnicima omogućuju registraciju, kontaktiranje, organi- zaciju u odbore, obavještavanje o sastancima, sudjelovanje u anketama, pregled...

Pages