Pages

Web-aplikacija za pregledavanje kretanja korisnika pokretne mreže
Web-aplikacija za pregledavanje kretanja korisnika pokretne mreže
Aleksandar Dukovski
Cilj ovog diplomskog rada bila je izrada web-aplikacije za vizualizaciju kretanja korisnika pokretne mreže. Korisniku web-aplikacije omogućena je vizualizacija kretanja korisnika pokretne mreže na Googleovoj karti. Postoje četiri filtara na temelju kojih se može vizualizirati korisnikovo kretanje. Prvi filtar Prikaz po datumu omogućava prikaz kretanja odabranog korisnika na odabrani datum. Drugi filtar Prikaz po datumu i satima služi za detaljniji prikaz kretanja odabranoga korisnika,...
Web-aplikacija za preporuku društvenih događaja
Web-aplikacija za preporuku društvenih događaja
Janko Šalković
Web-aplikacija omogućava preporučivanje društvenih događaja na lokacijama. Korisnik može kreirati svoj profil, pretraživati postojeće lokacije i stvarati svoje vlastite lokacije. Korisnik izgrađuje svoj profil na način da odabere vlastite afinitete u kategorijama dobi, spola, glazbe, kodeksa oblačenja, doba dana i gradova. Profil lokacije se gradi na temelju profila svih korisnika kojih se ta lokacija dojmila. Profili korisnika i lokacija ulaze u algoritam preporučivanja u cilju...
Web-aplikacija za pretraživanje i odabir digitalnih edukacijskih igara s primjenom u školama
Web-aplikacija za pretraživanje i odabir digitalnih edukacijskih igara s primjenom u školama
Petra Milat
Središnji predmet istraživanja ovog diplomskog rada su edukacijske igre. To su igre napravljene u svrhu edukacije, ali su uz to i zabavne. U radu je opisano ukratko što su to edukacijske igre te koji repozitoriji edukacijskih igara su pronađeni. Nadalje, odabrana je edukacijska igra TuxMath koja je lokalizirana na hrvatski jezik. Dani su opis i postupak same lokalizacije. Na kraju, izrađena je Web aplikacija EduIgre koja služi kao pomoć nastavnicima za odabir edukacijske igre vezane...
Web-aplikacija za pretraživanje imenika digitalnih certifikata
Web-aplikacija za pretraživanje imenika digitalnih certifikata
Ivan Domagoj Škoflić
Digitalni certifikati važan su dio infrastrukture javnog ključa koji omogućuju povezivanje para ključeva s određenom osobom. Digitalni certifikati pohranjuju se u LDAP imenike, a kao takve moguće ih je pretraživati po različitim kriterijima. Prema zahtjevima naručitelja, napravljena je web-aplikacija za pretraživanje imenika digitalnih certifikata. Omogućeno je pretraživanje prema različitim kriterijima koji se mogu međusobno kombinirati (naziv, serijski broj, organizacija,...
Web-aplikacija za prikazivanje i upravljanje biografskim podacima
Web-aplikacija za prikazivanje i upravljanje biografskim podacima
Anamarija Balaban
U radu je opisana izgradnja web aplikacije koja služi za unos podataka o gradovima i lokacijama koje su vezane za neku poznatu osobu. Prilikom izgradnje aplikacije bilo je potrebno osigurati jednostavno korisničko sučelje preko kojeg će korisnik lako moći pregledavati, mijenjati i dodavati nove lokacije. Korisnik na geografskoj karti, koja mu se prikazuje nakon uspješne prijave, vidi sve pohranjene lokacije, a nove lokacije dodaje tako da pozicionira marker na točku na karti gdje...
Web-aplikacija za pripremu kratkih testova na predavanjima i prezentaciju rezultata
Web-aplikacija za pripremu kratkih testova na predavanjima i prezentaciju rezultata
Marko Šego
Rad započinje kratkim motivacijskim uvodom gdje se opisuju pozitivni rezultati dobiveni korištenjem kvizova i kratkih testova u svakodnevnoj nastavi. Nastavlja se nabrajanjem i kratkim opisom tehnologija koje su se koristile za izradu aplikacije. Slijedi opis funkcionalnih zahtjeva i kako su raspoređeni u aplikaciji. Opis i implementacija baze podataka kroz ER model i kod koji stvara bazu podataka sa popratnim komentarima i objašnjenjima entiteta. Slijedi opis korisničkog sučelja i...
Web-aplikacija za pseće rodoslovno stablo
Web-aplikacija za pseće rodoslovno stablo
Bruno Matijak
Ovaj rad razrađuje temu razvoja web-aplikacije korištenjem MVC obrasca. Konkretno, razvija se web aplikacija za prikaz psećeg rodoslovnog stabla koja bi mogla imati veliku korist za vlasnike čistokrvnih pasa.
Web-aplikacija za raspoređivanje i autorizaciju virtualiziranih usluga u računalnom oblaku
Web-aplikacija za raspoređivanje i autorizaciju virtualiziranih usluga u računalnom oblaku
Marijana Spajić
U ovom radu opisan je pojam virtualizacije i virtualizacijske tehnologije kao što su virtualizacija radne površine, virtualizacija aplikacije i virtualizacija poslužitelja. Detaljnije je objašnjena virtualizacija poslužitelja, njene glavne prednosti i nedostaci i virtualizacijske tehnologije poput VMware i Hyper-V. U praktičnom dijelu je opisana implementacija i funkcionalnost stvorene web aplikacije VMScheduler koja pruža mogućnost slaganja rasporeda prema kojem će se na udaljenom...
Web-aplikacija za snimanje i reproduciranje multimedijskih datoteka korištenjem standarda WebRTC
Web-aplikacija za snimanje i reproduciranje multimedijskih datoteka korištenjem standarda WebRTC
Ivan Ivković
Razvoj Interneta uzrokovao je sve veći udio video i audio sadržaja u ukupnom internetskom prometu. Štoviše, komunikacija se na Internetu sve više odvija audio i video zapisima umjesto tradicionalnim, tekstualnim porukama. Standard WebRTC znatno je olakšao komunikaciju audio i video zapisima jer je internetskim preglednicima omogućen pristup medijskim uređajima bez instalacije dodatnih programskih alata. Web-aplikacija izrađena u sklopu ovoga rada, iskoristila je tehnologiju WebRTC-a...
Web-aplikacija za spajanje na programski okvir symbIoTe implementirana u programskom jeziku C#
Web-aplikacija za spajanje na programski okvir symbIoTe implementirana u programskom jeziku C#
Lucija Omrčen
U ovom radu opisana je izrada web-aplikacije za spajanje na programski okvir symbIoTe. Za implementaciju smo odabrali programski jezik C# koji predstavlja moderan i objektno orijentiran programski jezik. Koristili smo okvir ASP.NET koji sa svojim raznim mogućnostima olakšava razvoj aplikacija. U radu se koristi oblikovni obrazac MVC koji razdvaja aplikaciju na komponente model, pogled i upravljač od kojih svaka komponenta ima svoju ulogu. Opisani su HTTP zahtjevi i kako su izgrađeni te...
Web-aplikacija za suradničko učenje dijeljenjem multimedije
Web-aplikacija za suradničko učenje dijeljenjem multimedije
Nino Uzelac
U praktičnom dijelu rada je izrađena web aplikacija za računalom podržano suradničko učenje. Ona se koristi kao interaktivna komponenta i predstavlja podlogu na koju se umeću multimedijski sadržaji: tekst, slike i poveznice. Korisnici dijele površinu na kojoj rade, ali na različitim uređajima pa je implementirana sinkronizacija. Aplikacija se sastoji od poslužiteljskog API servisa, baze podataka i korisničke web aplikacije. Teorijski dio daje uvod u korištene tehnologije i...
Web-aplikacija za testiranje slušnih pomagala unošenjem pozadinske buke
Web-aplikacija za testiranje slušnih pomagala unošenjem pozadinske buke
Kristina Vučenik
Ovim radom prikazan je proces oblikovanja baze podataka i izrade web-aplikacije za testiranje slušnih uređaja. Rad se sastoji od nekoliko cjelina. U uvodu su prikazani razlozi izrade ovakve aplikacije. Zatim su navedena dva slična rješenja i njihove karakteristike. Slijedi opis funkcionalnosti i načina implementacije napravljene aplikacije. Tehnologije koje su korištene pri izradi ovog rada su sljedeće: MAMP server, phpMyAdmin za bazu podataka, HTML, PHP i JavaScript za izradu...

Pages