Pages

Web-aplikacija za interakciju prilikom zapošljavanja
Web-aplikacija za interakciju prilikom zapošljavanja
Kuzma Mustač
Cilj projekta web aplikacije za interakciju prilikom zapošljavanja bio je implementirati sustav koji će osobama koje traže posao olakšati pronalazak poslova koji su u skladu sa znanjima i vještinama koje posjeduju, a subjektima koji nude poslove pronalazak zaposlenika koji odgovaraju traženim znanjima i vještinama. Implementiran je moderan i fleksibilan sustav na bazi najnovijih tehnologija za razvoj web aplikacija: „Angular“ razvojni okvir te „Spring boot“ pozadinski sustav....
Web-aplikacija za izradu mentalnih mapa kroz suradnju
Web-aplikacija za izradu mentalnih mapa kroz suradnju
Zrinka Gavran
U praktičnom dijelu rada izrađena je web/Android aplikacija za suradničko učenje na računalu. Namijenjena je upotrebi u osnovnoj školi. Učenici u manjim grupama izrađuju odvojene grane mentalne mape i na kraju ih sustav sve spaja u jednu zajedničku mentalnu mapu koju analiziraju uz pomoć moderatora – profesora. Aplikacija se sastoji od poslužiteljskog API servisa, baze podataka, korisničke web aplikacija i korisničke Android aplikacije. Teorijski dio daje uvod u suradničko...
Web-aplikacija za izradu školskog kurikuluma
Web-aplikacija za izradu školskog kurikuluma
Martin Tomašević
Predmet ovog završnog rada je izrada web-aplikacije za izradu školskog kurikuluma. Glavni cilj mu je objediniti podatke sadržane u kurikulumu te ih učiniti dostupnim u bilo kojem trenutku. Aplikacija je realizirana kao Single Page Application koja dinamički dohvaća podatke čime rasterećuje server te podatke prikazuje brzo pomoću AJAX poziva i na korisniku intuitivan način pomoću Bootstrap i jQuery knjižnica. Za distribuciju i kontrolu verzije korišten je GitHub te je zakupljeno...
Web-aplikacija za komunikaciju građana i gradskih servisnih službi
Web-aplikacija za komunikaciju građana i gradskih servisnih službi
Luka Hrgović
Web aplikacija za komunikaciju građana i gradskih servisnih službi služi za unaprjeđenje komunikacije, korištene za rješavanje svakodnevnih problema, vezanih uz promet i okoliš. Građani stvaraju objave, koje predstavljaju probleme, i ocjenjuju objave drugih (like/dislike), pružajući tako gradskim servisnim službama uvid, koje probleme smatraju najprioritetnijima. Gradske servisne službe tada, prema glasovima građana, rješavaju problem opisan objavom. Nakon utvrđivanja koji...
Web-aplikacija za kreiranje elektroničkog naloga za plaćanje
Web-aplikacija za kreiranje elektroničkog naloga za plaćanje
Marina Ptiček
Ovaj rad bavi se razvojem jednostavne web aplikacije koja će poslovnim subjektima olakšati prijelaz na SEPA Credit Transfer elektroničke platne naloge. Korisnici će, nakon jednostavne registracije u sustav, moći putem obrazaca unijeti potrebne podatke temeljem kojih će sustav za njih generirati SEPA platni nalog kojega će oni moći preuzeti, kao i pripadni izvještaja u PDF formatu. U radu su opisani razvoj i korištenje sustava baze podataka i web aplikacije uz navođenje open source...
Web-aplikacija za kupovinu i prodaju različitih proizvoda
Web-aplikacija za kupovinu i prodaju različitih proizvoda
Matija Dadanović
U ovom završnom radu je proučene su tehnologije, najbolje prakse i oblikovni obrasci vezani uz razvoj web-aplikacija u Node.js okolini. Napravljen je pregled JavaScript programskog jezika te je uspoređen programski jezik JavaScript sa tradicionalnim jezicima objektno orijentirane paradigme poput Jave. Objašnjen je programski jezik TypeScript te njegov odnos i motivacija za nastanak. Uz upravo spomenuti teorijski dio izrađena je web-aplikacije za kupovinu i prodaju različitih proizvoda....
Web-aplikacija za multimedijsku potporu događajima
Web-aplikacija za multimedijsku potporu događajima
Ivan Stepanić
Sustav Photobooth cloud Sustav Photobooth cloud osmišljen je kako bi se ostvarilo slanje i preuzimanje multimedijskog sadržaja na jednom, privatnom mjestu vlasnika događaja. Sustav je osmišljen kako bi pametni telefoni i vanjski uređaji mogli slati multimedijski sadržaj. Omogućeno je slanje multimedijskog sadržaja kao i tekstualnog sadržaja, i emitiranja prijenosa uživo u trenutno odabrani događaj. Također, omogućen je ulaz gostima u trenutni događaj, kao i nadgledanje...
Web-aplikacija za nadzor i upravljanje transformacijama obračunatih telekomunikacijskih usluga
Web-aplikacija za nadzor i upravljanje transformacijama obračunatih telekomunikacijskih usluga
Davor Škalec
U sklopu ovog rada dan je osvrt na sustave za obračun telekomunikacijskih usluga. Definirane su konfiguracijske tablice koje služe za transformaciju korisničkih transakcija radi lakšeg obračuna i naplate. Razvijena je web-aplikacija koja služi kao korisničko sučelje za CRUD operacije (stvaranje, čitanje, ažuriranje i brisanje) nad transformacijama te je implementiran i grafički prikaz odabranih transformacija. Podloga web-aplikacije je objektno orijentirani programski jezik Java....
Web-aplikacija za naručivanje hrane
Web-aplikacija za naručivanje hrane
Katarina Veleglavac
Predmet ovog završnog rada bilo je razvijanje višeslojne web-aplikacije za naručivanje hrane putem Interneta. Kako bi se ostvarile osnovne funkcionalnosti, glavni cilj bio je razviti tri vrste sučelja, po jedno za svakog sudionika poslovnog procesa: korisničko, restoransko i administratorsko sučelje. Na korisničkom sučelju moguće je obaviti narudžbu hrane iz određenog restorana nakon pregleda ponude, dok na restoranskom sučelju predstavnik restorana može uređivati vlastitu...
Web-aplikacija za obavljanje i dijeljenje programskih odsječaka u različitim programskim jezicima
Web-aplikacija za obavljanje i dijeljenje programskih odsječaka u različitim programskim jezicima
Ivana Mršić
Ovaj rad se bavi izgradnjom web aplikacije za obavljanje nepouzdanog izvornog koda. Uvodna poglavlja bave se općenitim pitanjima izrade ovakve aplikacije te donose pregled korištenih tehnologija, a nakon toga se opisuje arhitektura izrađenog sustava te donosi pregled funkcionalnosti uz prikaz same web aplikacije.
Web-aplikacija za obradu mjerenja dobivenih brzinomjerom i akcelerometrom u laboratorijskim vježbama iz fizike.
Web-aplikacija za obradu mjerenja dobivenih brzinomjerom i akcelerometrom u laboratorijskim vježbama iz fizike.
Mate Kokan
Cilj završnog rada je bio dizajniranje i implementiranje jednostavne web-aplikacije koja na temelju unesenih vrijednosti računa akceleraciju. Preko drugog Newtonovog zakona izvedena je jednadžba za put kao funkcija vremena, koja se koristi u obradi. Opisan je postupak kvadratne regresije kao glavna metoda u obradi podataka. Kao glavni programski jezik korišten je Python, s njegovim bibliotekama: NumPy, matplotlib, Tornado i Flask. Matematičke biblioteke NumPy i matplotlib su korištene...
Web-aplikacija za oglašavanje i ocjenjivanje izletničkih destinacija
Web-aplikacija za oglašavanje i ocjenjivanje izletničkih destinacija
Lucija Žbulj
Ovim završnim radom prikazana je izrada programskog sustava za pretragu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje izletničkih destinacija i obližnjih smještajnih objekata. Programski sustav sastoji se od baze podataka i web-aplikacije. Baza podataka implementirana je korištenjem MySQL sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka. Za izradu web-aplikacije korištena je kombinacija HTML-a, CSS-a, JavaScript-a i Embedded Ruby koda u sklopu programskog okvira Ruby on Rails. Ovaj rad...

Pages