Pages

Analiza izloženosti željezničke mreže kvarovima uzrokovanim atmosferskim pražnjenjima
Analiza izloženosti željezničke mreže kvarovima uzrokovanim atmosferskim pražnjenjima
Ivan Francetić
U radu je opisana primjena podataka o atmosferskim pražnjenjima dobivenih iz sustava za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP, eng. Lightning Locating System, LLS) u analizi utjecaja udara munja na funkcionalnost željezničke mreže. U drugom poglavlju su ukratko opisani osnovni principi napajanja, uzemljenja i zaštite kontaktne mreže za sustav 25 kV, 50 Hz, koja se odnosi na dio željezničke mreže nad kojom se izvršava analiza. Treće poglavlje sadrži informacije o Sustavu za...
Analiza izmjerenih vrijednosti glukoze u krvi u MATLAB-u
Analiza izmjerenih vrijednosti glukoze u krvi u MATLAB-u
Vesna Kuščević
Dijabetes je bolest čije posljedice mogu ozbiljno ugroziti zdravstveno stanje bolesnika. Ukoliko dođe do komplikacija, one mogu utjecati na kvalitetu života i životni vijek. Upravo zbog toga ova bolest zahtijeva redovito praćenje i regulaciju bolesti. Dostupnost elektroničkih rezultata mjerenja omogućava akumulaciju velikih količina podataka kojima mogu pristupiti svi uključeni u liječenje (liječnici, pacijenti i sl.). Štoviše, s obzirom da je dijabetes bolest koja traje...
Analiza izvornog i izvršnog koda u programskom jeziku Java
Analiza izvornog i izvršnog koda u programskom jeziku Java
Vilim Staroveški
Dekompilator je računalni program kojem kao ulaz dajemo izvršni kod nekog pro- grama, a kao izlaz dobivamo izvorni kod programa zapisan u programskom jeziku više razine. Ako se dobiveni kod može kompilirati natrag u izvršni kod jednak izvršnom kodu sa početka, zaključujemo da se dekompilacija uspiješno izvršila. Postoji mnogo situacija u kojima je dekompiliranje korisno, a neke od njih su vračanje izgubljenog izvornog koda, pretvaranje programa za neku platformu u program za neku...
Analiza karakteristika alata za rukovanje protokolom Diameter  u mreži LTE
Analiza karakteristika alata za rukovanje protokolom Diameter u mreži LTE
Nikola Šorša
Analiza performansi izuzetno je bitna metoda prilikom izrade softverskih sustava. Ovaj diplomski rad opisuje proces izrade alata za analizu performansi sučelja koje implementira protokol Diameter. Sh sučelje HSS-a odabrano je kao subjekt testiranja za potrebe rada. Prikazana mjerenja pokazuju mogućnosti razvijenog softwera. Pokazano je kako vrijeme odziva testirane HSS implementacije pokazuje eksponencijalni rast sa povećanjem intenziteta prometa. Ustanovljeno je kako procesi zaduženi...
Analiza karakteristika prometa igara u oblaku i evaluacija iskustvene kvalitete u bežičnoj lokalnoj mreži
Analiza karakteristika prometa igara u oblaku i evaluacija iskustvene kvalitete u bežičnoj lokalnoj mreži
Vanja Ilić
Cilj rada bio je proučiti utjecaj dodatnih paralelnih mrežnih tokova na iskustvenu kvalitetu korisnika pri korištenju igranja u oblaku na pokretnom uređaju. Provedeno je ispitivanje pri čemu je identificiran minimalan broj dodatnih mrežnih tokova pri kojem je iskustvena kvaliteta toliko degradirana da korisnik odustaje od daljnje igre. U početnom dijelu rada obrađena je tema igranja u oblaku uz poseban osvrt na igranje na pokretnim uređajima. Opisan je program GamingAnywhere te...
Analiza karakteristika suvremenog podatkovnog centra s visokom razinom redundancije
Analiza karakteristika suvremenog podatkovnog centra s visokom razinom redundancije
Luka Pap
Moderni podatkovni centri certificirani prema Uptime institutu dijele se u 4 različite kategorije prema topologiji i elementima od kojih se sastoje. Kako bi najviša razina (4) bila ostvarena, moraju imati visoku razinu redundancije kritične infrastrukture koja omogućuje neprekidan rad bez obzira na eventualne kvarove ili nestanke napajanja. Osim ostvarivanja visoke razine dostupnosti, u modernim podatkovnim centrima jako je važna optimizacija potrošnje električne energije. Pokazatelj...
Analiza klasičnih metoda šifriranja
Analiza klasičnih metoda šifriranja
Luka Hrgović
U prvom dijelu ovog rada obrađeno je područje klasične kriptografije. Detaljno su opisani algoritmi klasičnih metoda šifriranja i dešifriranja pomoću Playfairove, Hillove i dvostruke transpozicijske šifre. Također, navedene su i slabosti obrađenih šifri. Svi algoritmi prikazani su na konkretnim primjerima. U drugom dijelu rada opisana je aplikacija u kojoj se nalazi implementacija obrađenih šifri te je pomoću grafičkog korisničkog sučelja prikazana njena funkcionalnost.
Analiza kodiranja videa niske rezolucije na procesoru RISC-V
Analiza kodiranja videa niske rezolucije na procesoru RISC-V
Toni Šterbić
Cilj ovog završnog rada je ispitati isplativost i efikasnost enkodiranja video sadržaja putem RISC-V procesora koji biva emuliran na FPGA uređaju. Zbog mnogih specifičnih zahtjeva tog cilja izvođenje projekta nije bilo trivijalno. Pri početku rada prvo smo proučili razne tehnologije koje ćemo koristiti tijekom izvedbe završnog rada. RISC-V procesorska arhitektura je open-source projekt započet 2010. godine na Sveučilištu u Californiji, Berkeley. Sveučilište je također razvilo...
Analiza kodiranja videa visoke rezolucije na procesoru RISC-V
Analiza kodiranja videa visoke rezolucije na procesoru RISC-V
Tomislav Katanić
Danas tržištem procesora upravljaju tvrtke Intel, AMD, ARM od kojih nema prostora za druge arhitekture procesora. Potpune specifikacije arhitektura AMD, ARM, Intel su zatvorene, te nisu dostupne svima. Kada bi arhitektura sa dobrim skupom instrukcija bila otvorena, dostupna svima, dramatično bi se trebali smanjiti troškovi softvera, dopuštajući mnogo više ponovne upotrebe postojećih otvorenih rješenja. RISC-V ISA nastao je upravo s ovim ciljem, da se napravi dobar skup instrukcija...
Analiza kolebanja takta oscilatora i komunikacijskog kanala Ethernet mreže
Analiza kolebanja takta oscilatora i komunikacijskog kanala Ethernet mreže
Ivan Maretić
Temeljna ideja ovog rada bila je istražiti stabilnost signala takta kao i metode analize kolebanja signala takta i komunikacijskih kanala, te ispitati promjene u kolebanju superponiranjem signala smetnje signalu takta. Kao generator signala takta i signala smetnje korišten je signalni generator Keysight 33520B dok je za mjerenje kolebanja korišten osciloskop R&S RTO2000 serije. Provedene su analize periodičnog kolebanja, ciklus-ciklus kolebanja kao i Time Interval Error(TIE) kolebanja...
Analiza kolebanja takta relaksacijskog oscilatora koji radi na frekvenciji od 1 MHz
Analiza kolebanja takta relaksacijskog oscilatora koji radi na frekvenciji od 1 MHz
Tomislav Gregurić
U ovome je radu ukratko objašnjen način rada i primjena relaksacijskih oscilatora te su definirane značajke, vrste i važnost kolebanja takta. Objašnjena je statistička veza između vrijednosti kolebanja takta. Analizirane su razne vrste kolebanja takta, objašnjene njihove razlike i povezanost te način mjerenja i tumačenje rezultata. Prikazana je ovisnost kolebanja takta o naponu napajanja oscilatora i temperaturi. Opisani su problemi do kojih dolazi zbog prevelikog kolebanja takta....
Analiza komunikacijskih parametara modela digitalne satelitske veze
Analiza komunikacijskih parametara modela digitalne satelitske veze
Daren Vukobratović
U ovom radu je napisano nešto općenito o satelitskim komunikacijama. Objašnjeni su glavni dijelovi satelita, rad satelita i navedene su njihove primjene. Dizajniran je model digitalne satelitske veze kod kojeg je komunikacija ostvarena preko Gaussovog kanala i u kojem se koristi diskretna modulacija faze, tj. 8-PSK modulacija. Model je razvijen unutar programskog sustava Matlab i opisan je rad svih blokova modela i njihovi komunikacijski parametri. Rezultati simulacija su poslužili za ...

Pages