Pages

Analiza i usporedba karakteristika baza podataka za rad u stvarnom vremenu
Analiza i usporedba karakteristika baza podataka za rad u stvarnom vremenu
Katarina Plantić
Tradicionalni relacijski sustavi baza podataka pružaju učinkovitu pohranu informacija i manipulaciju istima. Integrirani sustav koji uz sistematičnu i organiziranu manipulaciju podatcima provodi i određena vremenska ograničenja, naziva se sustavom baza podataka u stvarnom vremenu. Primjena ovakvih sustava u modernim aplikacijama koje rade s velikim količinama ulaznih podataka promjenjive prirode predstavlja brojne izazove. Vrednovanje PostgreSQL i RethinkDB baza podataka temelji se na...
Analiza i usporedba postupaka estimacije fazora električnih veličina
Analiza i usporedba postupaka estimacije fazora električnih veličina
Dag Muhić
U ovom radu ispitane su neke od metoda za estimaciju fazora napona i struja u elektroenergetskom sustavu. Simulacijski modeli izrađeni su u programskom okruženju MATLAB i simuliran je rad svih algoritama. Objašnjene su pojave koje se događaju pri obradi signala. Testirano je ponašanje algoritama u raznim uvjetima poput pojave viših harmonika, visokofrekventnog šuma i promjene frekvencije samog signala. Posebna pozornost obraćena je na ponašanje algoritama u uvjetima kvara...
Analiza i uspoređivanje video sadržaja
Analiza i uspoređivanje video sadržaja
Martina Perleta
U radu je prikazan način rada video kompresije. Postoje dvije vrste video kompresije: lossless i lossy. Detaljno je opisan postupak kodiranja video sadržaja koju koristi JPEG norma. Kodirati se može na dva načina: kodiranje unutar slike iz kojeg proizlaze I-slike i kodiranje između slika koje rezultira s P-slikama i/ili B-slikama. Također, opisane su razne norme za kodiranje videa. Neke od njih su: H.261, H.263, MPEG-2, H.264/AVC (MPEG-4). Najpoznatije i u širokoj upotrjebi su...
Analiza i verifikacija orkestracijske platforme za virtualizaciju mrežnih funkcija
Analiza i verifikacija orkestracijske platforme za virtualizaciju mrežnih funkcija
Luka Vinković
NFV tehnologija pripada skupini novog tehnološkog pravca baziranog na iskorištavanju prednosti virtualizacijskih tehnologija. Telekomunikacijske tvrtke prednosti ovog područja vide u smislu smanjivanja vlastitog kapitalnog i operativnog troška te povećanja efikasnosti planiranja i postavljanja novih mrežnih infrastruktura. OSM projekt, osnovan od strane ETSI standardizacijskog tijela, jedan je od konkurentnih proizvoda za upravljanje i orkestraciju virtualiziranih mrežnih servisa....
Analiza i vizualizacija geografskih podataka uz pomoć alata za statističko programiranje
Analiza i vizualizacija geografskih podataka uz pomoć alata za statističko programiranje
Marina Brebrić
Oblikovana je i implementirana aplikacija za analizu i vizualizaciju geografskih podataka pomoću alata za statističko programiranje. Aplikacija koristi podatke prikupljene sa stranica Državnog zavoda za statistiku sredinom svibnja i geoprostorne podatke prikupljene sa osm.wno-edv-service.de. Omogućava pregled istog seta podataka kroz više različitih vrsta grafova, gdje je set podataka koji se prikazuje moguće birati iz onih postojećih ili učitati vlastiti. Aplikacija i obrada...
Analiza i vizualizacija podataka o korištenju ICT-AAC portfelja usluga i aplikacija
Analiza i vizualizacija podataka o korištenju ICT-AAC portfelja usluga i aplikacija
Filip Pavelić
Kompetencijska mreža zasnovana na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (skr. ICT-AAC) je razvila portfelj web-usluga i aplikacija za pokretne uređaje. Ovaj rad opisuje dizajniranje i implementaciju web stranice za analizu i vizualizaciju podataka o dohvatu i korištenju usluga i aplikacija u ICT-AAC portfelju. Zbog velikog broja aplikacija i usluga, razvijateljima aplikacija i administratorima...
Analiza i vizualizacija podataka s društvenih medija o velikim sportskim događajima
Analiza i vizualizacija podataka s društvenih medija o velikim sportskim događajima
Tomislav Žulj
Nastankom društvenih mreža, broj korisnika je bio manji u odnosu na današnje razdoblje. Tijekom vremena društvene mreže su se razvijale, a danas su društvene mreže postale jedan od glavnih faktora komunikacije u svijetu. Porastom broja korisnika, samim time i podataka, bilo je potrebno provoditi analizu podataka da bi se mogli efektivnije koristiti te je radi toga je razvijena analiza društvenih mreža (Social Big Data). Jedna od njih je deskriptivna analiza velikih sportskih...
Analiza i vizualizacija velikih podataka u Apache Spark okruženju
Analiza i vizualizacija velikih podataka u Apache Spark okruženju
Josipa Kovačev
Područje analize podataka suočava se s eksponencijalnim rastom količine podataka koje je teško obrađivati koristeći tradicionalne metode i alate. Apache Spark omogućava skalabilnu i brzu raspodijeljenu obradu velikih podatka u grozdovima računala. Spark uz pomoć memorijskih apstrakcija drži podatke u radnoj memoriju tijekom cijelog rada što mu omogućava izbjegavanje ulazno-izlaznih uskih grla pri zapisavanju i čitanju s diska čime postiže veće brzine od sličnih platformi....
Analiza i vrednovanje odabranih izvedbenih detalja postupaka optičkog toka
Analiza i vrednovanje odabranih izvedbenih detalja postupaka optičkog toka
Igor Smolkovič
U radu se razmatra problem određivanja gustog optičkog toka u videu. U okviru rada proučeni su postupci procjene optičkog toka varijacijskim računom, gdje je cilj minimizacija energijskog funkcionala. Izvedene su diferencijalne jednadžbe odabranih postupaka te je prikazan postupak njihova rješavanja. Razvijen je programski sustav koji omogućava evaluaciju i vizualizaciju rezultata dobivenih procijenom optičkog toka. Na kraju su prezentirani eksperimentalni rezultati dobiveni...
Analiza intenziteta površinskih mioelektričkih signala u vremensko-frekvencijskoj domeni korištenjem valićne transformacije
Analiza intenziteta površinskih mioelektričkih signala u vremensko-frekvencijskoj domeni korištenjem valićne transformacije
Barbara Požar
Signal dobiven površinskom elektromiografijom nosi iznimno puno informacija. Dio je moguće dobiti RMS analizom ili njegovim spektrom snage. Međutim, dio se također može dobiti analizom intenziteta. Primjenom filtarske banke od 10 valića možemo izdvojiti vremenskom-frekvencijske dijelove signala. Analizom intenziteta možemo jasno izdvojiti pojedine kontrakcije tijekom rada mišića i promatrati ih odvojeno. Ovim radom se prikazuje razvoj analize intenziteta u programskom jeziku...
Analiza isplativosti gradnje nuklearne elektrane u slučaju otvorenog i integriranog unutarnjeg tržišta električne energije u EU s obzirom na financijske, ekonomske i energetske rizike
Analiza isplativosti gradnje nuklearne elektrane u slučaju otvorenog i integriranog unutarnjeg tržišta električne energije u EU s obzirom na financijske, ekonomske i energetske rizike
Paula Mamić
Promjena elektroenergetske slike neophodna je kako bi se zadovoljio budući porast potražnje, povećala sigurnost opskrbe električne energije i usporile klimatske promjene. Nuklearna energija, svojom gustoćom i čistoćom, uklapa se u takve strategije, ali zbog specifičnih rizika projekt je kontroverzan. Visoki kapitalni troškovi otežavaju financiranje nuklearne elektrane. Promjene dizajna zbog visokih regulatornih i sigurnosnih zahtjeva i promjene političkih okvira rezultirale su...
Analiza isplativosti investicija u baterijske spremnike
Analiza isplativosti investicija u baterijske spremnike
Matej Katičić
U vidu poticanja uporabe ekološki prihvatljivijih oblika energije, u elektroenergetski sustav (EES) ulaze obnovljivi izvori energije (OIE). Kao jedno od rješenja u nepredvidivosti i promjenjivosti u proizvodnji OIE nameće se upotreba spremnika energije velikog kapaciteta kao što je baterija. Za vrijeme najvećih opterećenja u sustavu, cijena električne energije je najviša. Kako bi se smanjio ukupan trošak električne energije, za vrijeme male potrošnje (nižih cijena), baterijski...

Pages