Pages

Analiza i implementacija osnovnih funkcionalnosti raspoređivača opterećenja na podatkovnoj ravnini
Analiza i implementacija osnovnih funkcionalnosti raspoređivača opterećenja na podatkovnoj ravnini
Petra Pelajić
Brzina razvoja novih tehnologija i inovacija u svijetu računarstva sa sobom su donijeli visoke zahtjeve na mrežnu infrastrukturu i karakteristike mrežnog prometa. Razvoj tehnologije također je donio novosti u svijet umrežavanja. Riječ je o potpuno drugačijem pristupu nazvanom programski upravljane mreže (engl. Software Defined Networking, skr. SDN). Ovaj pristup karakterističan je po tome što se u modelu komunikacijskih mreža razdvaja kontrolna (engl. Control Plane) od podatkovne...
Analiza i optimiranje potrošnje senzorskog čvora bežične mreže
Analiza i optimiranje potrošnje senzorskog čvora bežične mreže
Vedran Sabadoš
Bežične senzorske mreže, zahvaljujući brzom razvoju tehnologije, zauzimaju sve važnije mjesto u daljinskom nadgledanju i upravljanju najrazličitijim procesima. Ključnu ulogu u tome ima bitno smanjenje potrošnje pojedinog senzorskog čvora koji sada ima životni vijek, bez izmjene napajanja, dovoljno dug za upotrebu u područjima gdje je to dosad bilo nezamislivo. Ovaj rad, na primjeru senzorskog čvora bežične mreže OZIMS, a dizajniranog na platformi sustava na čipu nRF51822,...
Analiza i optimizacija mrežnog prometa usluge proširene stvarnosti
Analiza i optimizacija mrežnog prometa usluge proširene stvarnosti
Matija Manđurov
Diplomski rad ukratko opisuje osnove miješane i proširene stvarnosti te dizajn i implementaciju eksperimentalne usluge proširene stvarnosti za 3D razgovor na daljinu, nazvane HoloTalk. Razrađeni su funkcijski blokovi usluge, s naglaskom na prikupljanje, obradu, kompresiju i prijenos podataka za 3D prikaz sudionika razgovora u stvarnom vremenu putem komunikacijske mreže. Izvedena je komunikacija putem lokalne mreže te okvirno opisano rješenje za komunikaciju putem javnog Interneta....
Analiza i postavke zaštite elektroenergetskog sustava prilikom spajanja obnovljivih izvora energije na mrežu
Analiza i postavke zaštite elektroenergetskog sustava prilikom spajanja obnovljivih izvora energije na mrežu
Ante Hećimović
Ovaj diplomski rad prikazuje osnovni koncept podešenja zaštite elektroenergetskog sustava prilikom spajanja obnovljivih izvora energije na mrežu. Uzevši u obzir porast broja ljudi, potražnje za električnom energijom, ali i brigu za okoliš, obnovljivi izvori energije veoma su važan dio svakog modernog elektroenergetskog sustava. Obnovljivi izvor energije analiziran u ovom radu je vjetroelektrana, a naglasak ovog rada je na postavkama nadstrujne zaštite. Za pravilno postavljanje...
Analiza i predikcija aktivnosti korisnika sportske aplikacije
Analiza i predikcija aktivnosti korisnika sportske aplikacije
Tomislav Buhiniček
Cilj ovog rada bio je predikcija kvalitete korisnika na temelju akcija unutar aplikacije u prvih 7 dana korištenja. Na početku su određene najvažnije akcije koje korisnik može napraviti u aplikaciji. Nakon što su skupljeni podaci, podaci su agregirani s obzirom na korisnika. Iz tako dobivenih podataka napravljena je analiza iz kojih država dolaze korisnici i kojim danima u tjednu. Nakon toga su rađeni modeli koji bi predvidjeli broj impresija na temelju broja akcija nakon 7 dana....
Analiza i predviđanje ocjenjivanih filmova
Analiza i predviđanje ocjenjivanih filmova
Leon Fadljević
Duboke neuronske mreže predstavljaju moćan alat koji postiže izvrsne rezultate na teškim zadatcima učenja poput prepoznavanja slika, prepoznavanja govora i obrade prirodnog jezika. Ovim se radom ispituje njihova sposobnost savladavanja izazova poput regresije, klasifikacije i mapiranja jednog uzorka vremenske sekvence u drugi (tzv. seq2seq problem) nad podatkovnim skupom MovieLens. Trenirani model čini bazu sustava preporuke koji na temelju ulaznih vrijednosti za određenog korisnika...
Analiza i primjena protokola Lightweight M2M za upravljanje uređajima
Analiza i primjena protokola Lightweight M2M za upravljanje uređajima
Marina Šabić
U ovom radu proučen je i detaljno analiziran OMA Leightweight protokol. Opisana je arhitektura protokola te komunikacija između LwM2M poslužitelja i LwM2M klijenta. U radu su opisane razlike i sličnosti LwM2M i drugih protokola, koji imaju sličnu namjenu, i prednosti LwM2M protokola. Napravljena je implementacija protokola na jednostavnom primjeru čitanja podataka sa temperaturnog senzora i njihovo slanje na poslužitelj. Za izvedbu je korišten Arduino Yun, program i programski jezik...
Analiza i primjene Dijkstrinog algoritma
Analiza i primjene Dijkstrinog algoritma
Mislav Jurić
Značajan razvoj algoritma pretraživanja usmjerenog grafa nalazimo 50-ih godina prošlog stoljeća. E. W. Dijkstra konstruirao je algoritam na temelju kojeg su kasnije proizašle različite inačice i poopćeni oblici. Svima je zajedničko otkrivanje puta, koji ne mora uvijek biti optimalan. Zbog nedostatka memorije umjesto pretraživanja s jednolikom cijenom, tj. pretraživanja u širinu, možemo koristiti pretraživanje u dubinu. Isto tako, imamo mogućnost kombiniranja prednosti obje...
Analiza i projektiranje sklopa za uzorkovanje i zadržavanje signala u CMOS tehnologiji
Analiza i projektiranje sklopa za uzorkovanje i zadržavanje signala u CMOS tehnologiji
Igor Mamula
Projektiran je 9-bitni sklop za zadržavanje i uzorkovanje uzoraka u 0.35 μm CMOS tehnologiji, frekvencije uzorkovanja 33.3 Msample/s. Za uzorkovanje je odabrana arhitektura sa zrcaljenjem kondenzatora. Analizirani su kapaciteti za uzorkovanje u slučaju za pogrešku manju od četvrtine najmanje značajnog bita. U radu su projektirane dvije vrste operacijskih pojačala. Jednostupanjsko, preklopljena kaskoda, te dvostupanjsko operacijsko pojačalo. Analizirani su sklopovi s obzirom na...
Analiza i proračuni sigurnosti elektroenergetskih mreža
Analiza i proračuni sigurnosti elektroenergetskih mreža
Ivan Novko
Analiza sigurnosti elektroenergetskih mreža jedan je od najvažnijih proračuna pri vođenju EES-a. U radu je objašnjena teorijska pozadina dinamičke i statičke analize sigurnosti sustava. Unutar tih poglavlja predstavljen je niz indeksa koji omogućuju bržu detekciju opasnih kvarova i njihovo rangiranje. U nastavku je opisan utjecaj suvremenih promjena u sustavu, kao što su HVDC vodovi i restrukturiranje EES-a, na sigurnost. Nadalje, u osmom je poglavlju opisan postupak statičke i...
Analiza i simulacija izvođenja kvantnih algoritama
Analiza i simulacija izvođenja kvantnih algoritama
Zvonimir Ilić
Kvantni algoritmi su algoritmi koji se izvode na kvantnim računalima i pri tome koriste svojstva poput superpozicije i kvantne prožetosti. Rad sadrži analizu i primjer izvođenja Deutschovog, Shorovog i Groverovog algoritma. Uz rad je napravljena programska biblioteka koja simulira rad kvantnih algoritama te omogućuje bolji uvid u rad kvantnih algoritama.
Analiza i usporedba algoritama predviđanja opterećenja u svrhu automatskog rasta raspodijeljenih sustava
Analiza i usporedba algoritama predviđanja opterećenja u svrhu automatskog rasta raspodijeljenih sustava
Petar Šegina
Kako bi zadovoljili potrebe sve većeg broja korisnika, moderni sustavi nužno postaju raspodijeljeni. Kako bi bolje vladali resursima, u ovom radu istražujemo primjenjivost popularnih modela za predvid̄anje — ARIMA, Holt-Winters i Theta — na problem predvid̄anja budućeg opterećenja sustava. Kao rezultat ističemo model Holt-Winters koji se pokazao kao najboljim od analiziranih te dajemo ideju za daljnji razvoj mehanizma automatskog rasta raspodijeljenog sustava.

Pages