Hren, Miho
Jednostavno tipizirani lambda-račun
Marijanović, Branka, Stipčić, Ana, Tucaković, Marko
Kratke upute za akademsko pisanje
Drandić, Ana, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta HrZZ GOJTRA
Bosiljevac, Marko, Turčinović, Filip
Plan upravljanja istraživačkim podacima za projekt HRZZ IP-04-2019-1064 Pametna platforma za daljinska istraživanja u okolišu i industriji primjenom milimetarskih valova
Aglić-Aljinović, Andrea, Petrinović, Davor
Smjernice za verifikaciju alokacije ECTS bodova
Marijanović, Branka, Tucaković, Marko
Središnja knjižnica FER-a