Pages

Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima
Aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača u željezničkim vozilima
Nenad Težak
Tema disertacije je aktivno potiskivanje niskofrekvencijskih struja smetnji primjenom upravljanih mrežnih sučelja energetskih pretvarača za napajanje glavnih i pomoćnih pogona u željezničkim vozilima. Široka primjena energetskih pretvarača u željezničkim vozilima, uz druge ključne nove tehnologije, omogućila je u proteklom razdoblju značajno poboljšanje dinamičkih karakteristika suvremenih vozila uz istodobno ostvarivanje ekonomičnijeg rada pogona kao i niz drugih prednosti...
Aktivno smanjenje buke u kabini lakog zrakoplova višekanalnom koherentnom metodom
Aktivno smanjenje buke u kabini lakog zrakoplova višekanalnom koherentnom metodom
Dubravko Miljković
U disertaciji je razvijen višekanalni sustav za aktivno smanjenje buke u lakom zrakoplovu. Osnovni sustav se temelji na koherentnom usrednjavanju rezidualnog signala greške kojim se protufazno pogoni sekundarni izvor. Naprednije verzije ovog sustava koriste a-priori informaciju o valnom obliku buke te postupak adaptacije već započinje od pretpostavljenog valnog oblika (sinusoidalnog valnog oblika prikladne amplitude, faze i frekvencije ili čak samog niskim propustom filtriranog signala...
Akustička karakterizacija uređaja na osnovi ocjene parametara zvučne slike
Akustička karakterizacija uređaja na osnovi ocjene parametara zvučne slike
Marko Horvat
Cilj provedenog istraživanja jest definirati i prikazati metode akustičke karakterizacije uređaja na osnovi ocjene objektivnih i subjektivnih parametara zvučne slike. Istraživanje je provedeno za tri tipa ručnog električnog alata sa stajališta prosječnog krajnjeg korisnika. Definiran je pojam kvalitete zvuka, objašnjeni su razlozi provedbe i ciljevi akustičke karakterizacije te je prikazan uobičajeni pristup ocjeni kvalitete zvuka sa stajališta proizvođača uređaja. ...
Alati za analizu i upravljanje poslovnim procesima
Alati za analizu i upravljanje poslovnim procesima
Andrijana Prskalo Maček
Cilj ovog rada je proucavanjem teorije i dosadasnjih postignuca u podrucju analize i upravljanja poslovnim procesima napraviti reinzenjering poslovnog procesa prijava i upisa u srednje skole u Republici Hrvatskoj. U radu se iznose osnovne definicije i koncepti vezani uz poslovne procese, objasnjava se modeliranje i analiza poslovnih procesa te potreba za njihovom optimizacijom. Dan je pregled sustava za upravljanje poslovnim procesima i alata za analizu i modeliranje poslovnih procesa. U...
Algoritam konstrukcije t-dizajna zasnovan na razvijanju matrica taktičke dekompozicije
Algoritam konstrukcije t-dizajna zasnovan na razvijanju matrica taktičke dekompozicije
Ivica Martinjak
Kombinatorički dizajn je vrlo pravilna konačna struktura sastavljena od dvije vrste objekata, točaka i blokova. Prostor rješenja kombinatoričkih struktura izrazito raste s brojem točaka, te se redovito govori o kombinatoričkoj eksploziji. Budući da potpuna klasifikacija takvih struktura općenito nije moguća, konstrukciji se pristupa pretpostavljanjem dodatnih pravilnosti koje bi struktura mogla sadržavati, a koje se često formuliraju u obliku neke grupe automorfizama. S druge...
Algorithms for Efficient Alignment-Free Sequence Comparison
Algorithms for Efficient Alignment-Free Sequence Comparison
Mirjana Domazet Lošo
Sequence comparison is an essential tool in modern biology. It is used to identify homologous regions between sequences, and to detect evolutionary relationships between organisms. Sequence comparison is usually based on alignments. However, aligning whole genomes is computationally difficult. As an alternative approach, alignment-free sequence comparison can be used. In my thesis, I concentrate on two problems that can be solved without alignment: (i) estimation of substitution rates...
Algorithms for de novo assembly of large genomes.
Algorithms for de novo assembly of large genomes.
Robert Vaser
The inability of DNA sequencing technologies to interpret entire molecules led to the development of methods that connect the obtained short fragments back together in a puzzle-like process. They are called assemblers and their design is guided with the notion that similar fragments originate from the same genomic region. That is often annulled due to sequencing errors and repetitive nature of the genome. The advent of new sequencing approaches, namely Pacific Biosciences and Oxford Nanopore...
Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data
Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data
Ivan Sović
During the past ten years, genome sequencing has been an extremely hot and active topic, with an especial momentum happening right now. New, exciting and more affordable technologies have been released, requiring the rapid development of new algorithmic methods to cope with the data. Affordable commercial availability of the sequencing technology and algorithmic methods which can leverage the data could open doors to a vast number of very important applications, such as diagnosis and...
Algoritmi dinamičkog usmjeravanja u paketskim mrežama s osiguranom kvalitetom usluga
Algoritmi dinamičkog usmjeravanja u paketskim mrežama s osiguranom kvalitetom usluga
Josip Gracin
Uvođenje tehnologije komutacije paketa temeljene na oznakama (MPLS) u mreže zasnovane na IP protokolu značajno proširuje mogućnosti uporabe algoritama za usmjeravanje i upravljanje prometom u takvim mrežama. U ovom radu analiziraju se postojeći algoritmi za dinamičko usmjeravanje te se određuju svojstva koja bi budući algoritmi i protokoli za usmjeravanje u Internet mreži trebali imati.
Algoritmi kontrole pogrešaka u mrežama s promjenljivim svojstvima komunikacijskog kanala
Algoritmi kontrole pogrešaka u mrežama s promjenljivim svojstvima komunikacijskog kanala
Željko Ilić
U radu je dan pregled postojećih tehnika kontrole pogrešaka (FEC, ARQ, interleaving) koje se koriste u sustava kontrole pogrešaka za bežični ATM prijenos na vremenski promjenljivim kanalima. Opisane tehnike pokazuju dobre osobine u mnogim primjenama. Analitički i simulacijski je pokazano da se GBN (go-back N) i SR (selective repeat) ARQ protokoli mogu iskoristiti za relativno loše kanale i kod aplikacija koje dopuštaju veliko kašnjenje (npr. prijenos podataka i vedea). Kod kanala s...
Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za višemedijske usluge zasnovani na znanju o usluzi i korisniku
Algoritmi kontrole prihvata i raspodjele resursa za višemedijske usluge zasnovani na znanju o usluzi i korisniku
Krunoslav Ivešić
Povećanje brzina pristupa u pokretnim mrežama i napredak mogućnosti pokretnih uređaja dovodi do sve intenzivnijeg korištenja složenih višemedijskih usluga u pokretu. Zbog toga se konstantno povećava količina podatkovnog prometa te se pojavljuje potreba za novim mehanizmima upravljanja resursima koji će u obzir uzeti karakteristike višemedijskih usluga. Ovaj doktorski rad bavi se upravljanjem resursima u pokretnim mrežama, s primjenom znanja o korisniku i usluzi. Rješenje...
Algoritmi održavanja sumarnih tablica i materijaliziranih pogleda u skladištima podataka
Algoritmi održavanja sumarnih tablica i materijaliziranih pogleda u skladištima podataka
Tomislav Delaš
Osvježavanje sumarnih tablica i materijaliziranih pogleda unutar skladišta podataka predstavlja opsežnu tematiku prvenstveno zbog raznolikosti perspektiva i dimenzija iz kojih se mogu promatrati skladišta podataka i u njima definiranih sumarnih objekata. Zbog toga je razvijeno niz algoritama koji se mogu primjenjivati za osvježavanje skladišta podataka. Ovaj rad sistematski analizira različite metode i algoritme za osvježavanje skladišta podataka. Prvo se analiziraju algoritmi za...

Pages