Pages

Bezsenzorsko upravljanje sinkronim vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima zasnovano na opserveru u kliznom načinu rada
Bezsenzorsko upravljanje sinkronim vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima zasnovano na opserveru u kliznom načinu rada
Filip Jukić
Ovaj doktorski rad predstavlja istraživanje bezsenzorskog upravljanja vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima temeljeno na opserveru u kliznom načinu rada. Prvi dio disertacije donosi pregled najčešće korištenih topologija vjetroagregata, fizikalne osnove pretvorbe energije vjetra, matematički model sinkronog generatora s permanentnim magnetima te standardne algoritme upravljanja AC-DC-AC pretvaračem. Nakon toga, dan je uvod u teoriju kliznih režima. Zatim je opisan...
Bežične komunikacije u inteligentnim prometnim sustavima
Bežične komunikacije u inteligentnim prometnim sustavima
Krešimir Pećnik
Bežične komunikacije nikada neće u potpunosti zamijeniti žične, niti je to njihova namjera. Bežičnim komunikacijama se ostvaruju potpuno nove usluge koje bi bez njih bile neostvarive. Jedan se dio odnosi na komociju, a drugi na sigurnost i optimizaciju prometa. Svi uređaji pa tako i bežični moraju zadovoljavati pripadajuće norme kako bi se mogao ostvariti neometani rad s ostalim uređajima. Upravo je iz tog razloga početak ovog rada posvećen normizaciji, naročito problemu...
Biometrijska verifikacija osoba temeljena na značajkama dlana i lica dobivenim iz video sekvenci
Biometrijska verifikacija osoba temeljena na značajkama dlana i lica dobivenim iz video sekvenci
Ivan Fratrić
Dlan i lice su dvije biometrijske karakteristike s velikim brojem značajki pogodnih za korištenje u biometrijskoj verifikaciji. Za razliku od većine dosadašnjih biometrijskih sustava temeljenih na značajkama dlana gdje se zahtjeva fizički kontakt korisnika i senzora, u ovoj se disertaciji razmatra korištenje značajki dlana, kao i značajki lica, dobivenih iz video sekvenci. Opisana je nova metoda lokalizacije interesnog područja dlana robusna na složene uvjete snimanja u smislu...
Bipolarni VLSI/ULSI tranzistori s horizontalnim tokom struje
Bipolarni VLSI/ULSI tranzistori s horizontalnim tokom struje
Marko Koričić
U radu je prikazan pregled postojećih bipolarnih tehnologija. Opisana su ograničenja vertikalnih i lateralnih bipolarnih tranzistora. Zbog smanjenog volumena parazitnih dijelova, lateralni tranzistori imaju male iznose parazitnih kapaciteta i otpora što ih čini pogodnima za primjene gdje se zahtijeva mala disipacija snage. Nadalje, pogodni su za integraciju u BiCMOS proces. Ispitane su mogućnosti skaliranja lateralnih tranzistora izvedenih u SOI tehnologiji. Izvedene su simulacije...
Blood flow analysis from angiogram image sequence
Blood flow analysis from angiogram image sequence
Hrvoje Bogunović
Blood flow and velocity are important physiological parameters, of great value to clinicians. We use X-ray imaging technique to estimate these parameters from image sequence showing propagation of injected contrast agent and with the help of 3D volume of arterial vessel tree. 3D volume is mechanically registered with 2D images so it can be projected on them. Blood flow is of interest in two distinct regions: the artery vessels and the capillary region. Blood flow in artery is based on blood...
Brain-computer interface based on anticipatory potentials
Brain-computer interface based on anticipatory potentials
Adrijan Božinovski
Brain-Computer Interface (BCI) is about controlling devices directly with brain potentials, bypassing the external motor organs such as arms or legs. It is a part of Human-Computer Interaction (HCI) research, which itself is a part of computer science. Starting from punched cards, through keyboards, mouse, multimedia, a new possibility now is interaction through physiological signals, including brain signals. The human brain generates various types of potentials, depending on the task...
Broadly tunable self-oscillating antenna based on negative immittance conversion
Broadly tunable self-oscillating antenna based on negative immittance conversion
Leo Vincelj
The thesis deals with the investigation of the concept of a broadly tunable self-oscillating antenna (antenna-transmitter). Such an antenna is based on immittance conversion of a first electromagnetic (EM) radiator into its 'negative image'. This ‘negative image’ is further connected to a second, identical EM radiator, creating a frequency agile self-oscillating system. Expected application of such an antenna system is related to future self-oscillating reflective metasurfaces. The basic...
Brza sinkronizacija višeodredišnih sjednica protokola za prijenos u stvarnom vremenu
Brza sinkronizacija višeodredišnih sjednica protokola za prijenos u stvarnom vremenu
Zlatan Begić
Kvaliteta usluge QoS (Quality of Service) predstavlja jedan od najvećih izazova za nadolazeće usluge isporuke višemedijskog sadržaja temeljene na protokolu za prijenos u stvarnom vremenu RTP (Real-Time Transport Protocol). Kako bi se audio i video komponente višemedijskog sadržaja sinkronizirale, RTP vremenske oznake moraju biti usklađene. Periodički RTCP SR (Real-Time Transport Control Protocol Sender Report) paketi, koji dovode u vezu RTP vremenske oznake sa zajedničkim...
Brzi razvoj telekomunikacijske programske opreme s vremenskim ograničenjima
Brzi razvoj telekomunikacijske programske opreme s vremenskim ograničenjima
Stanistav Brajković
Rad razmatra postupke programskog inženjerstva koji omogućuju brzi razvoj programske opreme, uz različite uvjete koje određuju potpunost zahtjeva, veličina i funkcionalnost programskog proizvoda, vrsta posla i sastav razvojnog tima. S obzirom na navedene kriterije usporedbe, prvo se razmatraju prednosti i nedostaci najpoznatijih razvojnih modela, te uloga inženjerstva programskih zahtjeva u skraćenju vremena razvoja programske opreme. Tržište i korisnici programske opreme utječu...
Brzi svjetlovodni prijenos gustim multipleksom valne podjele
Brzi svjetlovodni prijenos gustim multipleksom valne podjele
Tomica Robić
U ovom radu analizirana je problematika brzog svjetlovodnog prijenosa brzinama od 40 Gbit/s, tehnologijom gustog multipleksa valne podjele. Prikazani su načini kompenzacije svih neželjenih pojava, kao što su gušenje, kromatska i polarizacijska disperzija, nelinearni efekti miješanja četiri vala, vlastite fazne modulacije i križne fazne modulacije, te stimulirano Brillouinovo i stimulirano Ramanovo raspršenje. Razmatrali su se kompenzatori disperzije, te su analizirane osnovne...
Cache server for distributed applications adapted to multicore systems
Cache server for distributed applications adapted to multicore systems
Ivan Voras
The Internet is the largest platform for application delivery today, but building scalable Web applications for the global audience is hard. The problem of satisfying the constraints of starting small to minimize initial investments but also adopting an architecture with the potential to allow future growth in the number of users and the complexity of the service does not have an immediately obvious or boiler-plate solution. This dissertation investigates the described problem and proposes...
Cardiac pacing based on intracardiac flow measurement
Cardiac pacing based on intracardiac flow measurement
Božidar Ferek-Petrić
If the pacing lead were comprising the blood flow measurement device mounted on its body, the flow velocity measurement would be possible in the vicinity of the lead by means of the special electronic circuits connected to said device. If the flow measurement is done within the tricuspid valve, the waveform reveals the early rapid filling wave and the late atrial filling wave. After detection of the A-wave the implantable electrotherapy device could pace the ventricle synchronously with the...

Pages