Pages

Adaptive compressive sensing in polynomial and shift-invariant spaces
Adaptive compressive sensing in polynomial and shift-invariant spaces
Tin Vlašić
This thesis concerns solving inverse problems, i.e., the problem of reconstructing an unknown signal, image, or shape from a set of measurements. The measurements are obtained from the unknown data by a forward process, which is typically known and non-invertible. Amongst the numerous tasks that fit under this framework, the thesis focuses particularly on compressive sensing (CS) and the inverse obstacle scattering problem. Compressive sensing is a sampling and reconstruction technique that...
Adaptive lifting scheme for nonseparable two-dimensional wavelet transforms
Adaptive lifting scheme for nonseparable two-dimensional wavelet transforms
Miroslav Vrankić
In this thesis, we propose the novel adaptive wavelet filter bank structures that are used to obtain efficient representations of the analyzed images. We present the lifting scheme structures for building adaptive wavelet decompositions based on the nonseparable quincunx sampling scheme. The resulting wavelet decompositions are adaptive to the local properties of the analyzed image. Despite the introduced adaptation, a desired number of vanishing moments is still retained. The proposed...
Adaptive stimulation of emotional system based on virtual reality
Adaptive stimulation of emotional system based on virtual reality
Siniša Popović
Certain areas of human activity, like training for stressful tasks, the psychotherapy of stress-related disorders, or entertainment, seem to endorse targeted modulation of human emotional states. Modulation may be implicit (e.g. contained in the plot of a movie or a computer game), or actively conducted by the qualified domain experts (e.g. therapists in psychotherapy). Affective computing paradigm, in which the computers attempt to recognize and appropriately respond to the user’s...
Adaptive wavelet transform with application in signal denoising
Adaptive wavelet transform with application in signal denoising
Mladen Tomić
We propose an adaptive lifting scheme with a goal of improving the wavelet transform performance about edges in a signal. The adaptive algorithm is based on the statistical method of intersection of confidence intervals (ICI) rule. It is used on a point-by-point basis, and on each scale. As a final result, longer and smoother wavelets are used in smooth signal regions, while shorter wavelets are used in higher frequency regions. The approach allows for efficient reconstruction of edges or,...
Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške
Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške
Ana Sović Kržić
Rijedak zapis signala je važan za čitav niz primjena: kompresiju, potiskivanje šuma, rekonstrukciju signala, sažimajuće očitavanje, estimaciju, slijepu separaciju statistički zavisnih signala, izdvajanje značajki i mnoge druge. Kako bi se postigao rijedak zapis, u ovoj disertaciji je korišten kriterij najmanje apsolutne pogreške (NAP). Nova NAP metoda kretanja po bridovima u prostoru funkcije cilja rekurzivnom redukcijom dimenzionalnosti pokazuje prednosti za sustave s velikim...
Adaptivni antenski sustavi u pokretnim komunikacijama
Adaptivni antenski sustavi u pokretnim komunikacijama
Nikica Belančić
Konfiguracija antenskog sustava ima veliki utjecaj na kvalitetu i parametre pokretnog komunikacijskog sustava. Kako se adaptivni antenski sustavi sve više promatraju u svjetlu njihovog uvođenja u komercijalne komunikacije, svrha ovog rada je analiza opravdanosti takvih razmatranja obzirom na više aspekata. Stoga je u ovom radu ukratko predstavljen utjecaj antenskih sustava na kvalitetu pokretnog komunikacijskog sustava, te je predstavljeno nekoliko osnovnih konfiguracija antenskih sustava...
Adaptivno podučavanje zasnovano na teoriji prostora znanja
Adaptivno podučavanje zasnovano na teoriji prostora znanja
Sonja Prišćan
Udaljeno učenje putem Interneta danas više nije novost ni u svijetu, niti u Hrvatskoj. Postojeći obrazovni programi su interaktivni, multimedijalni, omogućuju samoučenje, samotestiranje i interakciju s mentorom. Međutim, vrlo je malo sustava koji se prilagođuju studentu prateći njegov napredak i njegove odgovore na pitanja. Takvo prilagođivanje studentu naziva se adaptivno testiranje i adaptivno podučavanje. U ovom radu dan je pregled postojećih slobodno dostupnih i komercijalnih...
Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala
Adaptivno upravljanje gibanjem četveronožnog robota korištenjem promjenjive podatnosti rotirajućih spiralnih stopala
Alan Mutka
Područje istraživanja doktorske disertacije vezano je za projektiranje i integraciju sustava upravljanja četveronožnih robotskih hodača. Istraživanje je podijeljeno u tri nezavisne cjeline (adaptivna podatnost, kinematika te generiranje sekvenci gibanja) koje se u konačnici integriraju s ciljem dobivanja što prirodnijeg i energetski učinkovitijeg robotskog gibanja. Uloga adaptivne podatnosti odnosno adaptacije elastičnosti noge s obzirom na podlogu i frekvenciju kretanja važna je...
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom
Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom
Toni Bjažić
U ovom radu prikazano je adaptivno upravljanje uzlaznim istosmjernim pretvaračem napajanim gorivnim člankom. Dani su matematički modeli gorivnog članka PEM tipa te uzlaznog istosmjernog pretvarača u naponskom i strujnom načinu upravljanja te kontinuiranom i diskontinuiranom režimu rada. Eksperimentalno su određeni linearni matematički modeli uzlaznog pretvarača i uzlaznog pretvarača zajedno s emulatorom gorivnog članka BCS 64-32. Projektiran je osnovni PI regulator za radnu...
Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti
Marin Vuković
Kod usluga s dodanom vrijednosti poznavanje konteksta korisnika omogućuje prilagodbu usluga korisnicima. Jedan od aspekata konteksta korisnika jest i lokacijska informacija koja se može proširiti poznavanjem i predviđanjem kretanja. Kako bi se uslugama s dodanom vrijednosti omogućilo rukovanje budućim lokacijama korisnika predložen je adaptivni model upravljanja lokacijskom informacijom. Adaptivno upravljanje uz predviđanje kretanja podrazumijeva i zadatke interpretacije lokacija za...
Adaptivno upravljanje složenim scenarijima u virtualnim okruženjima
Adaptivno upravljanje složenim scenarijima u virtualnim okruženjima
Siniša Popović
Među raznim primjenama sustava virtualne stvarnosti (VR), u posljednjih petnaest godina primjećuje se nagli porast primjene u procjeni i terapiji fizičkih i psiholoških poremećaja. U ovakvim VR sustavima, supervizor katkad provodi ručnu adaptaciju virtualnog okruženja prema osobinama subjekta, u svrhu veće kvalitete i učinkovitosti postupka kojemu je sustav namijenjen. Stanovita objektivna ograničenja i nepraktičnost ručne adaptacije upućuju na potrebu za uvođenjem...
Agenti i protokoli za upravljanje medijskog prilaza mreži
Agenti i protokoli za upravljanje medijskog prilaza mreži
Miljenko Opsenica
U radu su opisane prednosti i nedostaci postojećih i novih telekomunikacijskih mrežnih arhitektura i usluga. Pretpostavka za postizanje bolje i jednostavnije mrežne arhitekture je izgradnja prilaza višemedijskih usluga kao i omogućenje njihove što kvalitetnije veze. Rješenje je postignuto uporabom otvorene mrežne arhitekture s konceptom virtualnog čvora i skupa novih komunikacijskih protokola koji omogućuju prilaz različitih medija. Analizirana je funkcionalnost virtualnog čvora,...

Pages